Rapport: toename M&A-activiteit geeft hoop na vijf kwartalen daling

De transactiewaarde van wereldwijde fusie- en overnameactiviteit is in het tweede kwartaal van 2012 met zo'n 21% gestegen ten opzichte van Q1 van 2012. De trend van vijf achtereenvolgende kwartalen van daling is hiermee doorboroken. Met name in Europa zijn er mogelijkheden door beschikbaarheid van hoge kwaliteit activa.

Dit blijkt uit een rapport van internationaal advocatenkantoor Clifford Chance over wereldwijde trends in M&A. De fusie- en overnamedata waarop dit rapport is gebaseerd komen onder meer uit het Mergermarket verzamelrapport over het eerste half jaar van 2012.

Het rapport geeft de volgende trends aan:

– Wereldwijd zag de fusie- en overnamemarkt een daling van ongeveer 10% in de eerste helft van 2012 in vergelijking met de tweede helft van 2011. De totale transactiewaarde daalde van USD 1.035 miljard tot USD 930 miljard.

– Europa biedt mogelijkheden, aangezien activa van hoge kwaliteit op de markt komen. De Europese fusie- en overnameactiviteiten waren vooral ‘binnenlands’ of binnen de Europese regio (USD 224 miljard in eerste helft 2012), investeringen van buiten Europa kwamen vooral uit Noord-Amerika (USD 83 miljard). Voor de opkomende markten was Europa de topbestemming voor grensoverschrijdende fusies en overnames in de eerste helft van 2012.

– Tussen april en juni 2012 (tweede kwartaal) nam de bedrijvigheid in alle regio’s sterk toe – een wereldwijde toename van 21% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012.
__________________________________________________________________________________
Word lid van de M&A Community
Leden van de M&A Community hebben meer kennis en doen meer deals. Naast uitnodigingen voor 7 jaarlijkse M&A Cafés en de Private Equity Summit ontvangt u M&A Magazine. In 2012 heeft u gratis toegang tot de unieke M&A Databank & League tables. Word nu lid via MenA.nl.
__________________________________________________________________________________

– Grensoverschrijdende fusies en overnames zijn goed voor 43% van de totale activiteit in het eerste halfjaar van 2012 (in waarde gemeten), grensoverschrijdende fusies en overnames tussen de economische regio’s waren goed voor 30% van de totale activiteit. Hieruit blijkt dat bedrijven op zoek naar groei bereid zijn verder weg te investeren. Opkomende markten droegen bij voor een bedrag van USD 208 miljard aan de totale transactiewaarde in de eerste helft van het jaar.

– De sectoren energie, mijnbouw en nutsvoorzieningen blijven de wereldwijde fusie- en overnameactiviteit domineren als gevolg van de toenemende behoefte aan grondstoffen en energie.

Jeroen Thijssen, partner M&A bij Clifford Chance: "Sinds april is er een voorzichtige stijging in activiteit. Het blijft onzeker of deze opleving van duurzame aard is. Voor bedrijven met een overschot aan liquide middelen op de balans en beperkte vooruitzichten voor autonome groei, zijn overnames een aantrekkelijke manier om groeidoelstellingen te halen. Daarnaast zien we dat bedrijven door nieuwe regelgeving gedwongen worden om niet-kernactiviteiten af te stoten. Macro-economische en politieke ontwikkelingen blijven echter van grote invloed op het marktherstel en zullen voor de nabije toekomst voor onzekerheid blijven zorgen."

Bron: Clifford Chance

Gerelateerde artikelen