Rabo geeft Park ’n Charge een impuls

Rabobank steekt 16,4 miljoen euro in laadpalenexploitant Park ‘n Charge.

Het Nederlandse Park ‘n Charge wil zijn netwerk van 6.000 laadpunten door heel Nederland met de financiering van Rabobank in de komende twee jaar meer dan verdubbelen.

"Landelijk zijn er in 2030 bijna twee miljoen laadpalen nodig, waarvan 514.000 in de openbare ruimte. Dit betekent dat er de komende jaren minimaal 500 laadpunten per dag moeten worden geplaatst. Met deze financiering kunnen wij hieraan bijdragen met ruim 75 laadpunten per week", zegt oprichter Gerwin Hop van Park ‘n Charge in een toelichting op de kapitaalinjectie door Rabobank.

De Europese Unie wil dat in 2035 alle nieuwe auto's elektrisch aangedreven zijn. Nederland zou dit doel al in 2030 willen bereiken. Daarvoor is het wel nodig dat er veel meer laadpunten geplaatst worden. Het in 2016 opgerichte Park 'n Charge zegt dat er daarom nu actie ondernomen moet worden om in 2030 alle elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien.

"Om de ontwikkeling kracht bij te zetten is het belangrijk dat gemeenten alle laadpaalexploitanten die voldoen aan de kwaliteitscriteria, laadpalen laten plaatsen. Het zogenoemde open-vergunning model. Dit model maakt concurrentie mogelijk en het heeft het bijkomende voordeel dat partijen naast elkaar kunnen werken. Daarnaast zou het proces om tot plaatsing te komen minder complex moeten zijn. Omdat elektrisch rijden een opkomende markt is, zijn laadpaalexploitanten nu nog onderworpen aan een overdaad aan regelgeving", aldus Hop.

De autobranche sprak onlangs nog zorgen uit over de voortgang van het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto's. Volgens voorzitter Frits van Bruggen van brancheorganisatie RAI Vereniging komen er wel steeds meer laadpunten, maar het is echter de vraag of het elektriciteitsnet de verwachte vraag naar elektrisch laden wel aankan. Hij pleit ervoor ook andere duurzamere technologieën in het oog te houden.

Ook wees hij op het achterblijven van investeringen in publieke laadpunten voor elektrische trucks. Nu rijdt nog vrijwel de hele goederenvervoerssector op diesel. Laadpunten voor elektrische vrachtwagens moeten een veel hoger vermogen krijgen, omdat de accu's groter zijn dan die van personenauto's en het opladen sneller moet gebeuren.
 

Gerelateerde artikelen