Terughoudendheid om deals te doen neemt af

PwC’s Global M&A Industry Trends Outlook 2024: Transformationele veranderingen kunnen niet wachten.

Het afgelopen jaar is het aantal deals dat is gesloten in de Nederlandse M&A-markt sterk gedaald met zo’n vijftien procent. Hiermee ligt het deal-volume circa twintig procent lager dan in topjaar 2021.

Dat blijkt uit PwC’s Global M&A Industry Trends Outlook 2024. Maar het einde is in zicht van een van de slechtste bear markets in meer dan tien jaar.

Herstel Nederlandse M&A markt in aantocht
De afgelopen jaren voerde terughoudendheid de boventoon volgens Cornelis Smaal, Private Equity leader bij PwC. “Organisaties gaan die terughoudendheid steeds verder loslaten. In de eerste twee maanden van 2024 zien we al een duidelijke toename van het aantal potentiële transacties. Daarnaast merken we een toenemende druk vanuit investeerders om bedrijven, die al een tijdje op de nominatie stonden voor een mogelijke exit, naar de markt te brengen. Inmiddels heeft de rente in 2024 een lichte daling in het vooruitzicht en wordt er weer gekeken naar de lange termijn.”

“Nederland ontkwam niet aan de wereldwijde trend”, zegt Remco van Daal, verantwoordelijk voor de Deals praktijk bij PwC in Nederland en Europa. “Maar het deallandschap in Nederland kenmerkt zich wel door een stabielere mid-market overnamemarkt terwijl juist de zogeheten mega-deals afwezig waren. Dit effect is in bijvoorbeeld Amerika van een ander kaliber, transacties van meer dan vijf miljard dollar zijn daar geen uitzondering. Wij verwachten dat die markt langzamer op gang komt en dat daardoor de Nederlandse M&A-markt sneller zal herstellen dan de wereldwijde markt.”

En de vooruitzichten zijn goed: “M&A deals zijn bij uitstek een manier om bedrijven te helpen transformeren en waarde te creëren voor haar stakeholders”, vervolgt Van Daal. “Bedrijven kunnen het zich niet langer veroorloven terughoudend te zijn, met name op het gebied van grote transformationele veranderingen zoals ESG en technologie. In 2023 zien we in de tech-sector bijvoorbeeld al een volumetoename en door de explosieve groei van AI gaan we nog meer technologie gedreven deals zien in 2024.”

Uit de PwC CEO-survey, een onderzoek onder CEO’s wereldwijd, blijkt dat 71 procent van de Nederlandse CEO’s de komende drie jaar plannen heeft voor acquisities. Daarmee stijgt het momentum voor een groeiend aantal deals in de komende jaren.

Businessmodellen veranderen
De veranderende omstandigheden en de toegenomen verwachtingen die samengaan met de opleving in M&A vereisen dat dealmakers zich snel aanpassen. Om de concurrentie een stap voor te zijn, moeten bedrijven hun strategieën herzien en zichzelf heruitvinden. Bedrijven moeten risico’s en kansen proactief beoordelen en bereid zijn hun koers te wijzigen om nieuwe bronnen van waarde te ontdekken.

“CEO’s die een breder perspectief op strategie, nieuwe bedrijfsmodellen, bedrijfsvoering, personeel, duurzaamheid, belasting, risico en regelgevingsnaleving integreren in hun aanpak van waardecreatie en zakelijke transformatie, positioneren zich optimaal om strategische doelstellingen te versnellen en duurzame groei te realiseren”, aldus Van Daal.

Toename private equity-activiteit verwacht in Nederland
Private equity (PE) besloeg met 55 procent de ruime meerderheid van de M&A-deals vorig jaar in Nederland, wereldwijd gaat het om 40 procent. Logisch volgens Smaal: “PE-partijen zijn vaak koplopers bij het inzetten van fusies en overnames als strategie om bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken en waarde toe te voegen. Ze identificeren en handelen snel op nieuwe ontwikkelingen. We zien dat er daarnaast de afgelopen periode een stuwmeer is ontstaan van investeringen die op basis van de investeringshorizon eigenlijk al uit de portfolio hadden moeten zijn. Dit draagt ook bij aan de te verwachten toename in activiteit in 2024.”

Lees ook: Michiel Gilsing, CFO Koninklijke Vopak: M&A-kansen in mondiale de-carbonisatie proces

Gerelateerde artikelen