Precirix, beste Belgische VC-deal van het jaar: ‘Ronde net voor crisis afgerond’

De Belgische M&A Award voor Best Venture Capital Deal – Life Sciences 2022 ging naar Precirix. Deze deal kenmerkt de grootste investeringsronde in het Belgische biotech landschap. Maar liefst 80 miljoen euro werd opgehaald in een Serie B ronde.

In een interview met House of Executives België onthult CEO Ruth Devenyns de visie van Precirix om via deze kapitaalronde een transformatie in de behandeling van kanker vorm te geven.

Door Isabelle Colle

Het is een kunst om eenvoudig te kunnen uitleggen wat er zich afspeelt in de biotech wereld, maar Ruth Devenyns, CEO van Precirix, doet het meesterlijk: “We zitten in de sector van nieuwe geneesmiddelen om kanker te bestrijden. Wat we doen, is kankers bestralen van binnenuit, door toediening van een geneesmiddel. De patiënt wordt dus niet bestraald via een machine, maar via een geneesmiddel dat op cellulair niveau de kanker bestrijdt.” 

Deze technologie is niet nieuw. Al rond de eeuwwisseling werden de eerste radioactieve geneesmiddelen gelanceerd maar zonder echt commercieel succes. De jongste jaren waren er wel een aantal succesvolle productintroducties die zorgden voor een ware revival in dit domein van de biotech.

Het verband tussen kamelen en biotech
In de jaren ’90 werd aan de VUB ontdekt dat de minuscule antistoffen van kameelachtigen heel waardevol zijn voor diverse toepassingen, onder meer in de farma-industrie. Verschillende bedrijven zijn de afgelopen jaren met deze bevinding aan de slag gegaan, met Ablynx (intussen overgenomen door Sanofi) als het meest bekende.

“Precirix is een spin-off van de VUB, opgericht in 2014 door een aantal wetenschappers als zijproject van hun academische loopbaan. Ik kwam erbij in 2017. Bij Precirix worden de antistofjes van de kameelachtigen gebruikt als tracers die heel gericht de kankercellen in het lichaam kunnen opsporen, daaraan binden en een radioactieve lading kunnen afgeven, terwijl de ongebonden fracties weer snel het lichaam verlaten. Vandaag is onze visie een transformatie in te zetten bij de behandeling van solide tumoren. We willen een nieuw bestrijdingsmiddel helpen mainstream te maken.”

Wat Precirix uniek maakt, is de diepe wetenschappelijke benadering bij oncologische behandelingen. Ze starten vanuit zeer grondige, universitaire kennis en ontwikkelen daaruit een vernieuwende aanpak om tot een geoptimaliseerd, nieuw geneesmiddel te komen. “Er zijn andere bedrijven die dit soort geneesmiddelen ontwikkelen, maar die vertrekken vanuit een andere basis, en worden vaak geleid door mensen met productie-expertise. Dan wordt er meer gefocust op de productie van een eigen geneesmiddel en minder op het vernieuwingsproces, wat bij ons de basis vormt voor verdere opbouw vanuit onze kennis van de kamelenstofjes enerzijds en de radioactieve koppeling anderzijds”, legt Ruth uit.

Geen one-hit wonder
Om te begrijpen hoe de opgehaalde 80 miljoen het Precirix-verhaal zullen versterken, blikt Ruth even terug op de vorige kapitaalronde (37 miljoen euro in 2018): “Toen haalden we ons project uit z’n virtueel bestaan: we bereidden een aantal zaken voor die ervoor zouden zorgen dat we producten uit labo’s effectief op de mens zouden kunnen testen. De schaal en de kwaliteit moesten dus naar een hoger niveau, en de ‘regulatoire’ goedkeuringen waren een must.” Voor zulke goedkeuringen had Precirix een uitgewerkt ondersteunend dossier met data nodig.

Vandaag is onze visie een transformatie in te zetten bij de behandeling van solide tumoren. We willen een nieuw bestrijdingsmiddel helpen mainstream te maken.

Met de eerste fondsen werd vooral aan de optimalisatie van het productieproces en het design van de studie gewerkt. Ruth vervolgt: “Met de tweede ronde willen we vooruit met de klinische studie en willen we onze portfolio verder verbreden. We willen bewijzen dat we geen one-asset company zijn, laat staan een one-hit wonder: we willen aantonen dat wat we doen platformwaarde heeft, dus dat het kan gerepliceerd worden naar nieuwe producten. Het komt er nu op neer te bewijzen dat het product écht mensen beter maakt, dat er geen schadelijke neveneffecten zijn, en dat we nieuwe medicijnen kunnen maken voor andere types kanker volgens hetzelfde principe.”

Canadees ecosysteem
Omdat Precirix de infrastructuur daarvoor niet heeft in België of Europa, gingen ze een aantal jaren terug op zoek naar een partner voor het op punt stellen van het productieproces. Ruth legt uit waarom Canada: ”In Canada is er een lokale hub met ervaring die proximiteit biedt met hospitalen. We stelden ons op dat moment de vraag hoe we een radioactief geneesmiddel met beperkte houdbaarheid zouden verschepen om het eventueel in Europa te testen. We besloten het product in Canada te houden om het daar te testen. We kregen daarvoor goedkeuring van de regulator, en kregen wat later dezelfde goedkeuring bij de FDA (de tegenhanger in de VS).” 

Die goedkeuringen betekenden een belangrijke mijlpaal voor Precirix, omdat de lat in de VS heel hoog ligt en de farmawereld altijd die richting uitkijkt als het gaat over vernieuwende geneesmiddelen. Toen was de tijd rijp voor een nieuwe kapitaalronde.

Covid en het nieuwe goud
De nieuwe kapitaalronde werd opgestart in het najaar van 2020. “In de farmasector gaat de zoektocht naar investeerders gepaard met veel partijen, veel vragen, en een stevige onderbouwing. De due diligence en vertrouwensopbouw duren lang”, zegt Ruth. “Toen kwam Covid. Net op het moment dat we patiënten zochten om te beginnen testen, hadden de ziekenhuizen wel wat anders aan hun hoofd dan het testen van nieuwe geneesmiddelen. En toch waren de resultaten van testen op patiënten een absolute must om de doeltreffendheid van ons product te kunnen aantonen. Die data zijn het nieuwe goud.”

De trigger kwam in de zomer van 2021: “Investeerders hadden onze dossiers grondig bestudeerd, en die werden nu gestaafd met de eerste patiëntendata”. Eens de klik er was voor de ene, kwamen de anderen snel aan boord in het najaar van 2021. “We haalden zowel kapitaal op bij de bestaande investeerders, als bij drie nieuwe: INKEF Capital, Jeito Capital en Forbion. Zo verstevigden we onze basis en gingen we voor internationale diversificatie. Een nieuw evenwicht tussen bestaande en nieuwe aandeelhouders werd afgeklopt voor een totaal van 80 miljoen euro in december 2021. In maart 2022 stond de eerste tranche op onze rekening.”

R&D in perioden van geopolitieke en economische spanningen
Ruth is gelukkig dat de deal er was net vóór de crisis: “Nu gaan we heel voorzichtig om met het geld dat we hebben. Alles is duurder geworden, ook voor ons, dus prioriteiten stellen is aan de orde. We hebben geen zicht op wanneer het beter zal worden, dus monitoren we onze kosten nauwkeurig, terwijl we intensief verder werken aan de platformwaarde van ons product.”

“Na de goedkeuring door het FDA hebben we ook in de VS een partner gecontracteerd voor de productie van ons geneesmiddel. Zodra de tech-transfer compleet is, plannen we ook klinische studies in de VS. Een van onze doelstellingen is geografische verruiming, en daarom zijn we ook bezig met de uitbouw van een kern van eigen mensen ter plaatse om klinische studies uit te voeren. Dat organiseren heeft wat voeten in de aarde.” 

Op onze vraag of de medicijnen ook in Europa zullen geproduceerd en getest worden, antwoordt Ruth dat het zeker niet uitgesloten maar momenteel nog niet aan de orde is.

Nieuw kapitaal in de toekomst? 
Over toekomstige kapitaalrondes spreekt Ruth zich niet in detail uit. Dat er nieuw kapitaal zal nodig zijn binnen enkele jaren is een feit, maar onder welke vorm dat zal komen, staat nog niet vast. Ruth sluit niets uit: “Het bewijs dat ons product iets therapeutisch doet met hogere, meer kwalitatieve dosissen voor de mens is een traject dat zal lopen tot ergens in 2024. Parallel bouwen we de rest van onze pipeline verder uit. Het geld zou dan kunnen komen van een venture kapitaalronde, zoals nu, een eventuele beursgang, of een partnerschap. Niets ligt vast op de dag van vandaag.”

Nog enkele wijze woorden van Ruth voor mensen die voor een financieringsronde staan: “Begin er op tijd aan. Het duurt lang, en je wil niet met je rug tegen de muur staan door er te laat op in te spelen. Spreid ook je net breed genoeg, wedden op één paard is sowieso niet aan de orde. Vind het goede midden tussen mensen discreet benaderen en mensen stalken. En wees proactief en transparant, spiegel geen zaken voor die niet kloppen met de realiteit. Vertrouwen bouwen is een kunst op zich, vooral in onze sector.”

Lees ook: M&A Awards België 2022: dit zijn de zes winnaars
 

Gerelateerde artikelen