Positieve geluiden bij 200 bezoekers M&A Cafe

Het 6e M&A Café trok 200 bezoekers naar ABN AMRO, waar naast een Masterclass M&A Finance en twee roundtables voor industry leaders uiteraard ook veel gelegenheid was tot netwerken. Het algemene sentiment was dat M&A op de weg terug is, maar dat er nog een hoop hobbels genomen moeten worden. De hoge opkomst van M&A professionals, corporates en private equity managers reflecteert in ieder geval de deal appetite in de markt.

Voorafgaand aan het M&A Café verzorgde Frank van Waesberghe, specialist van Acquisition en Leveraged Finance bij ABN AMRO, de Masterclass ‘M&A Finance, Bull or Bear’? Van Waesberghe schetste eerst de ontwikkelingen in M&A, private equity en leveraged finance in 2012 en ging toen in op de markt voor leveraged buyouts. "Veel geld, weinig goede assets" vatte hij de situatie op dit moment samen. Het beeld dat Van Waesberghe schetste was gematigd positief: we zijn op de weg terug en de outlook voor 2013 ziet er hoopvol uit. Regelgeving als Basel III kan de liquiditeit van banken verder onder druk zetten, maar voor goede bedrijven is volgens Van Waesberghe in 2013 zeker financiering te krijgen.

Tegelijkertijd vonden er twee drukbezochte roundtables plaats. De eerste was voor senior professionals in detachering, waar werd ingegaan op trends en ontwikkelingen in de detacheringsmarkt, die de afgelopen jaren flinke klappen heeft gekregen. De algemene deler was dat pricing in de markt onder druk staat en dat detachering geen geüpgraded product meer is, maar een commodity. Met genoeg innovatie binnen de eigen organisatie kunnen er echter ook in 2013 successen worden geboekt.

De tweede roundtable was georganiseerd voor professionals vanuit Business Process Outsourcing. Toevalligerwijs waren alle bedrijven aan tafel onlangs betrokken geweest bij een overname, dat al aangeeft dat het een sector is die volop in beweging is. De groei zit er flink in en als die niet organisch te vinden is, zullen via overnames de winstmarges alsnog gehaald worden. 

Na de inhoudelijke sessies was het tijd voor het 6e M&A Café van 2012, in de prachtige ruimte van ABN AMRO op de 23e etage. De opkomst was hoog: 200 M&A professionals, corporates en private equity managers kwamen samen om te netwerken onder het genot van drank en spijs. Hugo Peek, Head of Corporate Finance & Capital Markets bij ABN AMRO, heette iedereen welkom en vroeg zich direct af of die grote opkomst niet juist een signaal was dat er weinig werk in de markt was. Nee, antwoordde hij zelf al, de M&A Community is eerder de branchevereniging van M&A professionals in Nederland geworden en deze netwerkevents zijn er om op gezette tijden van elkaar te horen waar de kansen in de markt liggen. 

Vanuit de M&A Communiy heetten Michiel Rohlof en Willem van Oosten alle gasten welkom. Rohlof sprak zijn enthousiasme uit over wederom een hoge opkomst. "Veel aanwezigen stellen dat M&A op de weg terug is, hoewel er aardig wat beren op diezelfde weg zijn. De M&A Community wordt steeds meer een dealing dating room, gezien het aantal visitekaartjes dat over en weer wordt uitgedeeld. En op 21 november zien wij elkaar wederom, bij Allen & Overy." En passant werden de aanwezigen ook voorgesteld aan twee charmante M&A dames, die met iPads in de hand aan iedereen konden laten zien waar zij in de league tables stonden en welke deals van hen zijn opgenomen op MenA.nl. 

Willem van Oosten ging in op de grootste M&A deal en de grootste private equity deal sinds het laatste M&A Café: de overname van Cymer door ASML en de overname van Mediq door Advent International. Dealmakers Heleen Kersten en Eva Das waren waarschijnlijk al weer aan de volgende deal bezig, want ze waren niet aanwezig om felicitaties in ontvangst te nemen."We blijven jullie sterk in de gaten houden", voegde Van Oosten er nog aan toe.

Al met al een zeer geslaagde editie van het M&A Café, met dank aan alle partners en in het bijzonder gastheer ABN AMRO. Op naar de volgende events: op 21 november het 7e M&A Café met drie roundtables en op 13 december de M&A Awards, hèt hoogtepunt van het jaar waar tout M&A en private equity zich verzamelt.

Klik hier voor de foto’s van het M&A Café

Klik hier om je aan te melden voor de volgende editie 

Gerelateerde artikelen