Overnamegolf bij levensverzekeraars baart internationaal zorgen

Tien procent van de activa van verzekeraars is in handen van investeerders.

Het IMF waarschuwt toezichthoudende autoriteiten van landen om scherper te letten op liquiditeitsrisico’s van levensverzekeraars. Het gaat met name om de levensverzekeraars waar private-equitybedrijven zijn ingestapt.  Het IMF is beducht voor een “besmetting” naar de bredere financiële sector en de reële economie naarmate er meer investeerders instappen bij de levensverzekeraars.

Groepen als Apollo, Blackstone, Carlyle en KKR zijn volgens de Financial Times massaal in de verzekeringen gedoken, toen levensverzekeraars zich terugtrokken uit kapitaalintensieve bedrijven. De levensverzekeraars hebben zich uit deze bedrijven teruggetrokken toen de rentes extreem laag werden na de financiële crisis van begin jaren tien.

850 miljard aan activa in bezit investeerders
In 2021 was tien procent van de activa van de Amerikaanse levensverzekeringssector eigendom van of werd beheerd door private equity-bedrijven, aldus het IMF. Dat komt overeen met een bedrag van 850 miljard dollar.

Deze verschuiving heeft geleid tot een scherpe stijging van de illiquide activa die door de verzekeraars worden aangehouden, zo waarschuwt het IMF. Ruim veertig procent van de activa van aan private equity gekoppelde Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen wordt toegewezen aan illiquide strategieën, aldus het IMF. Het gaat daarbij om verpakte kredieten, hypotheekleningen en hypotecaire waardepapieren.

Zorgen na instorting Italiaanse levensverzekeraar
Waakhonden over de hele wereld zijn bezorgd geworden nadat dit jaar van de Italiaanse levensverzekeraar Eurovita failliet gin, die eigendom was van Cinven, de Britse private equity-groep.

Aan private equity gekoppelde levensverzekeraars zijn volgens het IMF kwetsbaarder dan hun sectorgenoten. Vooral als het aantal bedrijfsfaillissementen en kredietverlagingen toeneemt als gevolg van renteverhogingen, kunnen levensverzekeraars in de problemen komen. Het risico is groot dat ze niet meer kunnen uitkeren doordat de waarde van de activa is verkruimeld.

Scherp letten op waardering van illiquide activa
Toezichthouders moeten daarom scherp letten op de waarderingen van illiquide activa die door verzekeraars worden aangehouden, zo stelt het IMF.

Vanuit de private equity-bedrijven klinkt een ander geluid. Angst voor de risico’s is achterhaald, stelt de sector. Tal van investeerders zijn beursgenoteerde vermogensbeheerders die beleggingsstrategieën volgen die de solvabiliteit van verzekeraars hebben vergroot.

Gerelateerde artikelen