Overnamebod op zakenbank NIBC officieel gelanceerd

Het overnamebod op de Haagse zakenbank NIBC door de Amerikaanse investeerder Blackstone is officieel gelanceerd. De periode waarop aandeelhouders hun stukken aan kunnen bieden loopt van 10 augustus tot en met 19 oktober.

Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC heeft gehangen bedraagt ruim 1 miljard euro. Concreet krijgen beleggers 7 euro per aandeel en een uitkering van het slotdividend over 2019 van 0,53 euro per aandeel. De raad van bestuur en de commissarissen staan achter de deal, evenals de twee grootste aandelhouders van NIBC. Die hebben gezamenlijk ruim 75 procent van NIBC in handen.

Het bod zal gestand worden gedaan bij de aanmelding van minimaal 95 procent van de uitstaande effecten. Dat kan onder bepaalde omstandigheden worden verlaagd naar 85 procent. NIBC roept zijn aandeelhouders ook tijdens een bijzondere vergadering op 7 oktober bijeen, waar het bod zal worden besproken.

Recentelijk leek er een streep gezet te worden door de overname van NIBC. Er ontstonden door de coronacrisis strubbelingen in het overnameproces. Volgens Blackstone zou de financiering van de deal in gevaar komen als NIBC zijn dividend niet uitkeerde. Ook zouden toezichthouders bezwaren kunnen indienen omdat in de overnameplannen geen rekening was gehouden met de coronacrisis. De Europese Commissie heeft de deal inmiddels goedgekeurd en ook het probleem met de dividenduitkering is uit de weg. Blackstone en NIBC verwachten de transactie nog steeds dit jaar af te ronden.

Gerelateerde artikelen