Overname Q4Group door Vivenda Media Groep vertraagd door onduidelijkheden boekhouding

Bij de integratie van Q4Group in de Vivenda Media Groep (VMG) zijn onduidelijkheden geconstateerd in de boekhouding. ICT en softwarebedrijf VMG stelt een onderzoek in.
Bij het onderzoek krijgt VMG hulp van private equity bedrijf TIIN Capital, minderheidsaandeelhouder van sommige onderdelen van Q4group. De aandeelhouders van de betrokken deelnemingen hebben besloten nader onderzoek in te stellen en hebben hiervoor onafhankelijke adviseurs in de arm genomen. De partijen verwachten ongeveer 4 weken nodig te hebben om conclusies te kunnen trekken.
 
In het belang van alle betrokken partijen heeft de Raad van Commissarissen van VMG besloten de bestuurder Martin van der Linden, voortgekomen uit de Q4Group, gedurende het onderzoek te schorsen.
 
Gerelateerde artikelen