Overname KPN door América Móvil uitgesloten

Telefonieaanbieder América Móvil (AM) zal KPN niet voor 100% overnemen. Dat is het gevolg van een standstill overeenkomst in verband met steun voor de kapitaalversterking van KPN van 4 miljard euro. AM heeft toegezegd zijn KPN-belang niet uit te bouwen boven de 30 procent. De standstill kan onmiddellijk worden beëindigd door AM in het geval van een aankondiging van een bod op enig geplaatst en uitstaand aandelenkapitaal van KPN of een bod op een dochtermaatschappij van KPN.
De kapitaalversterking zal bestaan uit een claimemissie van 3 miljard euro en een uitgifte van hybride kapitaalsinstrumenten van circa 1 miljard euro. De opbrengst van de kapitaalversterking zal worden gebruikt om de netto schuld van KPN te verlagen en te investeren in KPN’s activiteiten.
In ruil voor de steun van het plan kan AM twee personen aanwijzen voor benoeming in de Raad van Commissarissen van KPN. Deze AM-commissarissen zullen plaatsnemen in alle commissies van de RvC van KPN. Als het belang van AM onder de 10 procent komt, dan mag het nog maar één commissarisfunctie invullen.
De samenwerkingsovereenkomst tussen KPN en AM wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen hebben een opzegtermijn van twee maanden. KPN heeft toegezegd de samenwerkingsovereenkomst gedurende de eerste 2 jaar niet te beëindigen.
 
Gerelateerde artikelen