Overname creëert meeste waarde met ‘capability fit’

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:23
Als er bij een fusie of overname een goede match is op het gebied van mensen, bedrijfscultuur, aanwezige technologie of processen, dan is de kans op meer waardecreatie groter. Meer dan ooit is een dergelijke ‘capabilities fit’ belangrijk voor het slagen van een overname.   

Uit het PwC-onderzoek Doing the right deals blijkt dat de meest succesvolle deals juist deze capabilities-gedreven deals zijn. Deze genereren een significant hoger totaalrendement (TSR) voor aandeelhouders (+14,2 procentpunt) dan deals waar niet of nauwelijks naar de unieke bedrijfskenmerken is gekeken en synergieën niet worden gehaald.  

Waardecreatie op lange termijn  
“De weg naar succes in deze volatiele tijden, loopt via het creëren van waarde”, aldus Gert-Jan van der Marel, PwC-partner en verantwoordelijk voor de deals adviespraktijk. “Door strategische heroriëntatie, digitale transformatie en meer aandacht voor het menselijke potentieel, leggen ondernemingen de focus op waardecreatie voor de lange termijn. Fusies en overnames zijn een belangrijk instrument om waardecreatie te versnellen, mits organisaties op een meer holistische manier gaan denken over waarde. Dit geldt overigens ook voor het creëren van waarde op environment-, social- en governance-factoren (ESG).” 

Holistische blik richt zich over sectoren heen  
Een meer holistische blik richt zich ook op de potentie van overnames van niet-branchespecifieke partijen, waardoor op een relatief snelle manier specifieke capaciteiten, bedrijfsmodellen of een klantenbasis kunnen worden opgebouwd. Van der Marel: “We zien al sinds de eeuwwisseling een beweging van industrie convergentie, waardoor de traditionele scheidslijnen tussen sectoren vervagen en nieuwe businessmodellen ontstaan, denk bijvoorbeeld aan FinTech en HealthTech bedrijven.” 

Hou de markt in de gaten  
Hou de markt in de gaten, adviseert Van der Marel. “Welke nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld? Weet wat er speelt in je eigen en aanpalende markten. Welke nieuwkomers betreden de markt? Analyseer welke capabilities je zelf hebt, welke je mist en hoe je die zou willen opbouwen voor verdere waardecreatie. Kan het organisch? Is een transactie een betere oplossing? En als je kijkt naar een overnamepartner, focus dan niet alleen op de cijfers, maar juist ook op die op de capabilities fit- zowel binnen de bestaande bedrijfstak als erbuiten. Daarmee vergroot je de kans op waardecreatie enorm.” 

Dit artikel wordt u aangeboden door:

Gerelateerde artikelen