Overheid moet investeren in R&D-intensieve bedrijven

Buurlanden pompen veel meer geld in kennisintensieve bedrijven.

De overheid moet de komende jaren de portemonnee trekken om te investeren in bedrijven die actief zijn met R&D. Het investeren in deze bedrijven levert de schatkist geld op. Investeren zou moeten gebeuren via publiek-private samenwerking, waarbij Nederland geld pompt in de bedrijven.

Daarvoor pleit Marcel Levi, voorzitter van de Kenniscoalitie, het samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers. Recent onderzoek toont aan dat iedere euro die tot 2035 vanuit het Groeifonds wordt geïnvesteerd 4,60 euro aan bbp-rendement oplevert. Levi wijst op het NXTGEN Hightech, een van de Groeifondsprojecten, dat 700 miljoen euro klaar heeft liggen voor R&D-bedrijven.

Ook na 2028 dienen de investeringen te worden voortgezet, stelt de Kenniscoalitie voor. Nederland heeft zich als doel gesteld toe te werken naar een investering van drie procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling in 2030.

In landen om ons heen ligt het percentage al hoger dan drie procent. Mondiaal gezien en in Europa dreigt Nederland achterop te raken.  Het streefpercentage van drie procent bestaat voor een derde uit uitgaven van de overheid en voor de rest aan uitgaven door het bedrijfsleven. Dat laatste cijfer stokt nu op 1,3 procent.

Gerelateerde artikelen