De succesfactoren van corporate M&A in 2024

In het rapport ‘Top M&A trends in 2024’ blikt consultancy McKinsey terug en vooruit.

‘M&A-dealmakers hebben een wilde rit achter de rug’, beginnen McKinsey-partners Mieke Van Oostende (Brussel) en Jake Henry (Chicago) het nieuwe rapport ‘Top M&A trends in 2024: Blueprint for success in the next wave of deals‘.

Ze refereren hierbij uiteraard aan de door de pandemie veroorzaakte crisis in 2020 tot het recordbrekende herstel in 2021, gevolgd door de steile daling van deals en dealwaarden in 2022 en 2023. De auteurs spreken over M&A als een ‘masterclass in volatiliteit’.

Voor 2024 zijn de dealmakers die ze voor het rapport spraken overwegend optimistisch. ‘CEO’s uit verschillende sectoren vertellen ons dat fusies en overnames een belangrijker strategische hefboom zijn dan ooit’, stellen de McKinsey-experts.

Zij vervolgen: ‘Organische groei – die nooit goed te vergelijken is met de meest effectieve M&A- strategieën – verbleekt nog verder wanneer aanzienlijke strategische verschuivingen nodig zijn en bedrijven zich snel moeten aanpassen.’ De auteurs refereren hierbij o.a. aan de technologische revolutie die gaande is en aan de duurzaamheids- en klimaattransitie.

Bedrijven die dit aanpassingsvermogen middels M&A het beste in de vingers hebben worden door McKinsey programmatische dealmakers (‘programmatic acquirers’) genoemd. Dit zijn dus geen bedrijven die af en toe eens wat overnemen wanneer een kans zich aandient, maar bedrijven die continu bezig zijn met acquisities en, heel belangrijk, in gelijke mate bezig zijn met desinvesteringen.

‘Opvallend genoeg behaalden programmatische dealmakers met de meeste deals het hoogste rendement’, schrijft het gerenommeerde consultancybureau. ‘Zeventig procent presteerde beter dan collega’s die minder deals sloten.’

Met dit inzicht in het achterhoofd, sluit McKinsey het rapport af met de volgende adviezen aan strategische partijen die willen profiteren van de waarschijnlijke opleving van de overnamemarkt in 2024:

1. Evalueer M&A-thema’s opnieuw en update regelmatig de strategie, investeer in capaciteiten en activa die de portefeuille het meest effectief zullen ontwikkelen, en overweeg desinvesteringen net zo actief als acquisities.

2. Verleg M&A-thema’s om de toegenomen geopolitieke risico’s te beperken, bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op lokalisatie in plaats van op geografische expansie, door sectoren met sterkere marktvooruitzichten te targeten, door te investeren in verticale integratie en door de veerkracht van je supply chain te versterken.

3. Leg de lat voor waardecreatie hoger om de toegenomen kapitaalkosten te compenseren, en denk breed na over verschillende soorten synergiën – niet alleen kosten- of omzetgebonden synergiën, maar ook CAPEX; niet alleen combinatorische, maar ook transformationele synergiën.

4. Streef partnerschappen en alternatieve dealstructuren na, zoals joint ventures, allianties en overnames op de publieke markt, om de verminderde beschikbaarheid van schuldfinanciering te compenseren.

5. Gebruik alternatieve structuren om transactierisico’s te verminderen, zoals earn-outs.

Lees ook: Diederik Nelissen (McKinsey) over de vooruitzichten van private equity – ‘We verwachten een stijging van minimaal twee keer de huidige omvang’

Gerelateerde artikelen