Onderzoek M&A Awards 2022 goedgekeurd door notaris

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:31
Op woensdag 9 november 2022 heeft notaris Aart Kolhoff van Amson & Kolhoff Notarissen de stemmen voor de aankomende M&A Awards goedgekeurd.

Om de uitkomsten van de enquête voor de M&A Awards een officiële autorisatie te geven, huurt de M&A Community ieder jaar notaris Aart Kolhoff van Amson & Kolhoff Notarissen in. Kolhoff checkt of de procedure eerlijk is verlopen en controleert steekproefsgewijs de juistheid van de stemmen. De procedure is in detail beschreven in het reglement

Zoals in voorgaande jaren bestaat het proces van de M&A Awards uit twee categorieën: de online survey en de jury-stem bij zeven categorieën.  

Om bij de jury's te beginnen: de jurybijeenkomsten voor de categorieën Best Smallcap Deal, Best Young Talents (Best Young M&A Advisor, Best Young Private Equity Manager en Best Young M&A Lawyer) en Best Diversity Firm hebben reeds plaatsgevonden. De bijeenkomst voor Best Deal Midcap en Large Cap vindt plaats op maandag 14 november.  

De pitches van alle deelnemende professionals en kantoren aan deze categorieën zijn beoordeeld door de juryleden. Deze scores bepalen voor 75 procent de winnaars. Hier komt nog de publieksvote bij die voor 25 procent meetelt. Vanaf woensdag 16 november kan er op MenA.nl gestemd worden op de genomineerden. 

Dan de survey. Deze is op 4 oktober online gegaan. 913 dealmakers vulde hem in. Uit de stemming bleek dat dit jaar wéér meer M&A-professionals hebben gestemd dan het jaar daarvoor. Dat betekent dat de representativiteit steeds groter wordt. De League Tables zijn daarnaast ook dit jaar als objectieve maatstaf naast de stemmen gelegd en bepalen in belangrijke categorieën voor 50 procent de uitkomst. Zo wordt voorkomen dat een dealmaker wint die veel stemmen heeft gekregen, maar weinig deals heeft gedaan als teamlead het afgelopen dealjaar.

 

Na het sluiten van de survey op 31 oktober heeft Tijn de Boer, manager van het M&A Dealteam alle stemmen stuk voor stuk beoordeeld en tegen het reglement aangehouden. Zo vallen stemmen af wanneer een deelnemer bijvoorbeeld niet (voldoende) in M&A actief is of wanneer iemand op zichzelf stemt. Ondanks dat ieder jaar weer duidelijk gecommuniceerd wordt dat deze stemmen ongeldig zijn, blijft dit helaas voorkomen. Stemmen van private equity managers, CEO's, CFO's, eigenaren en M&A Directors tellen dubbel mee voor de einduitslag. Ook de stemmen van dealmakers die in de top 10 staan van de League Tables tellen dubbel. Na het afronden van het eindbestand met stemmen is dit nog diverse malen gecontroleerd door de verschillende leden van het dealteam.  

Tijdens de sessie met onafhankelijke notaris Aart Kolhoff heeft Tijn het hele proces doorlopen en alle bijzonderheden toegelicht. Het reglement is gedurende het hele proces strikt gevolgd. Kolhoff bevestigt dat “de procedure op de juiste wijze gevolgd is” en dat “de resultaten een juiste afspiegeling geven van de werkelijkheid.”  

Met de notariële goedkeuring is het onderzoek voor de bepaling van de genomineerden en winnaars van de M&A Awards officieel afgerond. De genomineerde professionals, firma's en deals worden op vrijdag 18 november bekendgemaakt op MenA.nl en in Het Financieele Dagblad. 

Het ondertekende document, dat goedkeuring geeft aan de geldigheid van de stemformulieren van de M&A Awards 2022. 
 

Gerelateerde artikelen