OBA neemt IGMA Bulk Terminal over van Cargill

Het Amsterdamse overslagbedrijf OBA sluit een overeenkomst met Cargill voor de overname van de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in Amsterdam. De overname omvat alle activa die verband houden met de terminal, met inbegrip van alle laad- en losapparatuur, zoals kranen, weegtorens, grijpers en transportsystemen. De medewerkers komen in dienst van OBA na afronding van de transactie. De overname leidt niet tot gedwongen ontslagen.

OBA en Cargill hebben inmiddels de voorgenomen overname ter advisering voorgelegd aan de respectievelijke ondernemingsraden, en het is de bedoeling de ondertekening van de koopovereenkomst plaats te laten vinden zodra deze stap is voltooid. Na ondertekening is de verwachting dat de transactie binnen enkele maanden zal worden afgerond.

OBA richt zich van oudsher op de op- en overslag van kolen en agrarische producten en heeft een aantal jaren terug al belangrijke stappen gezet om de diversificatie in droge bulkgrondstoffen verder uit te bouwen. Door de overname van de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in Amsterdam wordt agribulk één van de belangrijke goederenstromen voor OBA. Cargill Agency en IGMA Parcelling Service zullen bestaande en nieuwe klanten blijven bedienen na voltooiing van de transactie.

Gerelateerde artikelen