Norton Rose Fulbright partner Weero Koster naar Baker & McKenzie

Weero Koster verbindt zich per 1 september 2014 als partner aan Baker & McKenzie. Voor zijn overstap gaf hij leiding aan de energiepraktijk van Norton Rose Fullbright in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Zijn praktijk richt zich op bedrijven en organisaties die actief zijn op nationale en internationale energiemarkten, van ‘upstream’ olie- en gas tot de grootste duurzame projecten in Nederland. 
Op deze markten is Koster al meer dan twintig jaar als transactieadvocaat actief. Koster is ervaren in privatiseringen, fusies en overnames, desinvesteringen en allianties tot de volledige ontwikkeling en begeleiding van conventionele- en duurzame energieprojecten en –projectfinancieringen. Daartoe behoren ook energie- en emissiehandel, commerciële contracten en geschillenbeslechting. 
 
“Wij zijn zeer verheugd over de komst van Weero Koster”, aldus Mike Jansen, Managing Partner van Baker & McKenzie Amsterdam. “Baker & McKenzie werkt wereldwijd voor een belangrijk aantal ondernemingen in de energiesector. Door onze Global Energy, Mining & Infrastructure Group beschikken wij over internationale expertise. Door Weero Koster’s komst en expertise zijn wij in staat nog meer terrein te winnen. De energiesector vormt dan ook een zwaartepunt binnen onze strategie. Weero Koster zal leidinggeven aan het Amsterdamse Energy team."
 
Weero Koster vult aan: “Hiermee speelt Baker & McKenzie in op de steeds veranderende en volledig internationaal geworden (Noordwest-Europese) energiemarkt. Er is een aantal duidelijke trends waarneembaar. Ik hoef maar een paar voorbeelden te noemen: de mondiale opkomst van onconventionele exploratie en winning, onze duurzame ambities (ondanks het falen van de markt voor emissierechten) en onze ambities als ‘gas-rotonde’ van Europa, de discussie rond nucleair en de opkomst van de BRIC-landen en Afrika. Met deze combinatie van contacten en ervaringen is het mogelijk om onze dienstverlening daarop naadloos te laten aansluiten. Het internationale karakter van Baker & McKenzie en de ambities voor de Global Energy, Mining & Infrastructure Group sluiten volledig aan op de wensen en ontwikkelingen in de markt. Ik kijk ernaar uit mijn praktijk bij Baker & McKenzie verder uit te bouwen."
Gerelateerde artikelen