Nieuw Dutch Future Fund II

Invest-NL en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben Dutch Future Fund II (DFF II) aangekondigd.

Deze investeringsovereenkomst maakt ten minste 200 miljoen euro kapitaal beschikbaar voor Nederlandse venture capital fondsen (VC’s). DFF II richt zich hierbij specifiek op het verbeteren van het investeringsklimaat voor Nederlandse start-ups en scale-ups in sectoren als energietransitie, deeptech, circulaire economie en agrifood. Door deze steun streven de partijen ernaar tien tot twaalf fondsen te ondersteunen en dat hiermee meer dan 100 Nederlandse start-ups financiering zullen ontvangen die essentieel is voor hun groei. Ze verwachten hiermee uiteindelijk dat ten minste 400 miljoen euro aan investeringskapitaal zal worden gemobiliseerd.

In oktober 2020 lanceerden Invest-NL en het EIF Dutch Future Fund I. Invest-NL committeerde samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 150 miljoen euro aan dit gezamenlijke fondsmandaat. Inmiddels is vanuit DFF I 848 miljoen euro gecommitteerd aan een twintigtal hoofdzakelijk Nederlandse investeringsfondsen. Elke door Invest-NL ingelegde euro in DFF I kent dus een Europese multiplier van bijna vijf.

De fondsen waar Dutch Future Fund I in heeft geïnvesteerd verwachten minimaal 1,1 miljard euro in Nederlandse startups en scale-ups te kunnen investeren. Tot op heden is er door de fondsen reeds in 66 Nederlandse ventures geïnvesteerd, waaronder in Crisp, QuantWare, Fourthline en E-magy.

Gerelateerde artikelen