Nick van Dijk naar AKD

AKD Benelux lawyers heeft Nick van Dijk tot partner benoemd per 1 maart 2021. Nick heeft ruim 15 jaar ervaring als kandidaat-notaris en zal vanuit Amsterdam het notariaat versterken.

Nick is gespecialiseerd in fusies en overnames, herstructureringen en (notariële aspecten van) gezondheidszorg. Naast het bijstaan van cliënten in M&A-transacties richt hij stichtingen, verenigingen, coöperaties, besloten en naamloze vennootschappen op en brengt hij statutenwijzigingen tot stand.

Hij heeft ervaring met alle aspecten van het notariële ondernemingsrecht. Zo is Nick betrokken geweest bij diverse M&A-transacties. Onlangs heeft hij de governance van een zorgonderneming waarin de aandeelhouders met elkaar een conflict hadden ingrijpend gewijzigd.

Nick over zijn komst naar AKD: ‘’Ik kijk ernaar uit om met het team in België, Nederland en Luxemburg AKD’s notariële diensten verder uit te bouwen, in te spelen op de ontwikkelingen en ondernemingen te adviseren.’’

Voor zijn komst naar AKD was Nick werkzaam bij Van Doorne.

Gerelateerde artikelen