Neste ontvangt EU-subsidie voor raffinaderij

Het innovatiefonds van de EU besloten een subsidie van 88 miljoen euro toe te kennen aan het groene waterstof- en CO2-afvang & -opslagproject van Neste. 

De raffinaderij heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen in de raffinaderij van Porvoo in Finland snel en efficiënt te verminderen. Het project introduceert oplossingen voor koolstofafvang en -opslag (CCS) en elektrolyse die het mogelijk maken de productie in de raffinaderij koolstofvrij te maken. Het project bevindt zich momenteel in de haalbaarheidsfase.

Het project zal sterk bijdragen tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen van zowel Finland als de EU en speelt een belangrijke rol in de doelstelling van Neste om tegen 2035 koolstofneutraal te produceren. Met dit transformatieproject kan in de raffinaderij te Porvoo in de eerste 10 jaar van exploitatie een vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 4 miljoen ton worden bereikt.

Neste wil ook een netwerk van toonaangevende Europese technologieleveranciers en O&O-instituten samenbrengen en zo de basis leggen voor een Europees centrum van wereldklasse voor hernieuwbare waterstof en CO2-benutting.

Het EU-innovatiefonds investeert meer dan 1,1 miljard euro in zeven grootschalige innovatieve projecten. Neste zal, naast andere succesvolle projecten, beginnen met de voorbereiding van de individuele subsidieovereenkomsten met het financieringsagentschap, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 zullen worden afgerond.

Gerelateerde artikelen