Nederlandse markt klaar voor Private Debt

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:28
Boris Harmsen, managing director Benelux bij Pemberton, over de kansen van private debt op de Nederlandse markt.

Private Equity behoeft geen introductie meer, maar Private Debt misschien wel: het toetreden van Pemberton tot de M&A Community is een mooie gelegenheid om eens wat dieper in te gaan op deze vorm van financiering. Kort gezegd is private debt het verlenen van krediet aan bedrijven via een structuur  die lijkt op die van private equity: limited partners leggen geld in bij een fonds en dat fonds investeert het door, om zo hopelijk tot het afgesproken rendement te komen.

Er zijn twee belangrijke drivers voor de komst van private debt naar Nederland. Aan de ene kant is er de wet- en regelgeving, die die de kredietgrootte bij de banken beperkt. ‘Ook zitten we in een low-yield environment. Als aandelen en obligaties te weinig opleveren moeten institutionele partijen ergens anders rendement gaan zoeken en private debt is daarbij een goed alternatief instrument.’ Dat de financieringsbehoefte bij het bedrijfsleven groot is helpt ook mee. 

Net als bij de meeste vormen van private equity werkt private debt met gerichte fondsen. ‘De gemiddelde looptijd van de fondsen is acht jaar. Dat is dus vergelijkbaar met private equity. Wat wel anders is, is dat de looptijd van de investeringen korter is. Vaak worden leningen na  twee of drie jaar weer geherfinancierd.’

Boris Harmsen, Pemberton

En de risico’s? Limited partners en klanten voor de leningen kunnen bij Pemberton kiezen tussen verschillende fondsen die werken met een specifieke vorm van schuld, zoals seniorfinancieringen,achtergestelde financieringen of kortlopende distributie financieringen. Al deze fondsen hebben een eigen risicoprofiel, looptijd en navenant rendement. Om Big Short-toestanden te voorkomen worden de verschillende risicogroepen niet gemixt binnen de fondsen. 

Community en ecosysteem

Harmsen legt uit wat de verbinding is tussen Private Debt en de overige partijen binnen de M&A Community: ’we doen op het moment het meeste zaken met private equity maar financieren in veel landen ook bedrijven die niet in handen zijn van private equity. Het grote voordeel dat wij kunnen bieden is wij in een keer een hele transactie kunnen financieren. Dat stroomlijnt de transactie aanzienlijk, als je niet met vier banken de strategie hoeft af te stemmen.’ Dit biedt vooral voordelen bij PE-tactieken als Buy & Build, waar flexibele expansie van kredieten een groot voordeel biedt. Het gaat om flinke tickets: Pemberton richt zich op leningen met een waarde tussen de € 30 en € 250 miljoen. 

Private equity weet de weg dus al goed te vinden naar private debt. Ook Nederlandse advocaten zijn klaar voor de komst van private debt naar de Nederlandse markt. ‘Er zijn al heel veel advocaten die het werk met private debt goed in de vingers hebben, en het is echt een ander juridisch kader dan traditionele bankleningen. Nederland punches above its weight als het aankomt op advocatenkantoren.’ 

Dat private debt nu pas naar Nederland komt lijkt misschien opmerkelijk; meestal loopt Nederland voorop met financiële innovaties. Daar heeft Harmsen wel een verklaring voor: ‘traditioneel hebben we in Nederland sterke banken, die tot nu goed in de behoefte van de markt konden voorzien.’ Niet dat private debt de banken gaat vervangen. ‘We zien de banken voornamelijk als partner. Er blijven altijd producten, zoals een rekening-courantkrediet, die de banken blijven leveren. Wij zijn er echt voor het maatwerk maar we willen graag met de banken samenwerken.’ 

‘We hebben in Nederland een fantastisch ecosysteem op het gebied van M&A en investments. Het investeringsklimaat is goed, de politieke situatie is relatief stabiel en er zijn veel goede adviseurs. Tot zover de vraagkant; ‘aan de aanbodzijde zien we in Nederland veel grote institutionele partijen – we hebben na Denemarken de meeste assets under management per hoofd van de bevolking bij pensioenfondsen en verzekeraars.’ Local presence is voor Pemberton belangrijk, met teams in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Denemarken en thuisbasis Londen. ‘Je kan ook wel vanuit Londen af en toe overvliegen en de peilstok in de markt steken, maar wij vinden lokale aanwezigheid erg belangrijk om te zien wat er in de markt gebeurt.’

Cycli

Een ding valt tot slot op als men zo het pitch deck van Pemberton leest: bij de dealmakers staat niet alleen hun werkervaring, opleiding en dergelijke gebruikelijke zaken, maar ook hoeveel economische cycli ze hebben meegemaakt. Dat is niet voor niets. ‘Veel private debt fondsen  zijn pas echt na de financiële crisis actief geworden en zijn dus nog onbewezen in een downturn.’ Omgang met kredietnemers die in financiële moeilijkheden verkerenis uiteraard een zeer belangrijke vaardigheid voor schuldexperts. ‘Wij willen voornamelijk uitstralen dat we, als het economisch moeilijker wordt, een betrouwbare partner zijn omdat we de kennis en kwaliteit in huis hebben om er alles aan te doen om tot oplossingen te komen en de financieringen indien nodig te herstructureren.’ De alternatieven zijn namelijk veel schadelijker voor de bedrijven die het geld hebben geleend: het doorverkopen van de schulden aan agressievere partijen of het opeisen van geld of aandelen.

Gerelateerde artikelen