Multinationals halen 300 miljard uit Nederland om fiscale wetgeving

Laatst gewijzigd: 26 maart 2024 10:57
DNB: boekhoudkundige constructie is geen kapitaalvlucht.

Buitenlandse multinationals hebben vooruitlopend op nieuwe belastingwetgeving eind vorig jaar ruim 300 miljard euro aan balanswaarde naar het buitenland verplaatst. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het lijkt er volgens de centrale bank op dat de multinationals hun bedrijfsstructuren aanpassen aan nieuwe fiscale wetgeving. Dit jaar werd in 140 landen, waaronder Nederland, een minimumbelasting van kracht, waardoor grote buitenlandse concerns voortaan op zijn minst vijftien procent van hun winst moeten afdragen.

Van een kapitaalvlucht is geen sprake, laat een DNB-woordvoerder weten. “Het gaat om een boekhoudkundige constructie. Maar door de nieuwe wetgeving wordt Nederland minder interessant voor multinationals om hun winsten doorheen te laten stromen.”

Buitenlandse multinationals spelen een grote rol in de Nederlandse economie. Nederland is vaak voor multinationals een tussenstation voor investeringen in andere landen. In deze gevallen komen investeringen van buitenlandse moedermaatschappijen Nederland binnen en verlaten ze het land direct weer als uitgaande investeringen in buitenlandse dochterbedrijven.

Eind vorig jaar waren opmerkelijk forse ingaande en uitgaande negatieve transacties zichtbaar. Bij dit soort transacties worden bijvoorbeeld investeringen ongedaan gemaakt of leningen tussen bedrijfsonderdelen afgelost. Dat kan er volgens DNB op wijzen dat multinationals hun bedrijfsstructuur aanpassen vanwege de nieuwe belastingwetgeving.

De nieuwe minimumbelasting moet voorkomen dat landen steeds lagere belastingtarieven aanbieden om bedrijven te lokken. Bovendien wordt belastingontwijking via andere landen moeilijker.

Gerelateerde artikelen