MKB-bedrijven stijgen verder in waarde

Ondernemers hebben goed gereageerd op alle onzekerheden in de markt.

Bijna zeven op de tien Nederlandse MKB-ondernemers zagen de waarde van hun bedrijf het afgelopen jaar stijgen. Driekwart van hen verwacht dat deze trend zich ook de komende twaalf maanden voortzet. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de driemaandelijkse Europese Bedrijfsovernamebarometer van Marktlink.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim duizend Europese directeuren en leidinggevenden van MKB-bedrijven, waaronder 300 in Nederland.

Tom Beltman, partner bij Marktlink, legt uit: “Nu externe economische marktomstandigheden verbeteren, groeit terecht het vertrouwen van ondernemers in hun bedrijven. Het Nederlandse MKB heeft de afgelopen jaren goed gereageerd op alle onzekerheid in de markt.”

Duurzaam winstgevend
“Het heeft hiermee laten zien duurzaam winstgevend te kunnen zijn, en dat maakt deze ondernemingen aantrekkelijker voor potentiële kopers. Wij merken dat ondernemers dit ook inzien, waardoor het aanbod voor verkoop stijgt.”

Volgens Marktlink betekent dit dat de M&A-markt langzaamaan verschuift van een verkopers- naar een kopersmarkt. “Het afgelopen jaar zagen we dat de interesse in onze diensten meer dan verdubbelde. Dankzij goedgevulde private equity-fondsen die op zoek zijn naar goed functionerende MKB-organisaties om in te investeren, verwachten we dan ook een sterke stijging in het aantal transacties.”

Bijna de helft van de Nederlandse MKB-ondernemers weet niet wat de waarde van hun bedrijf is. Veertien procent van de ondernemers geeft aan het ook liever niet te weten. Beltman: “De meeste ondernemers focussen zich op de korte termijn, terwijl een waarde-indicatie met name gebaseerd is op de toekomstige verdiencapaciteit en de (on)zekerheden die daarmee gepaard gaan.”

Op de hoogte van marktomstandigheden
“Omdat ondernemers vaak een interne focus hebben, zijn ze soms te weinig op de hoogte van de marktomstandigheden. Dit gebrek aan inzicht kan leiden tot misverstanden, omdat er vaak een discrepantie bestaat tussen de emotionele waarde die een ondernemer aan zijn bedrijf hecht en de daadwerkelijke marktwaarde op het moment van verkoop.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlandse ondernemers erg te spreken zijn over de waardering van hun bedrijf, in vergelijking met collega-ondernemers elders in Europa. Zo zegt slechts 22 procent van de Nederlandse ondernemers dat hun bedrijf op dit moment ondergewaardeerd is. Onder alle Europese ondervraagden geldt dit voor 33 procent.

Lees ook: Overnames familiebedrijven: een emotionele rollercoaster

Gerelateerde artikelen