Mickey’s kinderopvang zoekt redding

Mickey's kinderopvang heeft bij de rechtbank uitstel van betaling aangevraagd en wil nu inventariseren of en hoe het bedrijf nog gered kan worden. Bij de onderneming werken 160 mensen. Het bedrijf verzorgt kinderopvang in Amersfoort, Harderwijk, Hoofddorp, Houten, Leusden, Soest en Zwolle.
Een teruglopende vraag naar kinderopvang is volgens Mickey’s de voornaamste reden van de financiële problemen. Directeur-bestuurder Sandra de Boer laat weten dat een nieuwe reorganisatie vervelend is voor ouders, kinderen en medewerkers, maar onvermijdelijk. Zij verwacht dat door deze maatregelen versneld door te voeren Mickey’s snel weer een financieel gezonde organisatie kan worden.
De Boer wil niet veel kwijt over de reorganisatie. Gedurende de surseance van betaling wil Mickey’s volgens haar de huurovereenkomsten herzien. De huidige huurkosten zouden voor deze tijd ,,niet reëel" zijn. Of de reorganisatie uiteindelijk gevolgen heeft voor de 160 medewerkers kon De Boer nog niet zeggen. "Voorlopig verandert er voor hen niets", aldus de directeur.
 
Gerelateerde artikelen