M&A Studio #1: ‘Aardverschuiving gaande in ESG’

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:10
Een nieuwe parel aan de kroon van de M&A Community: naast MenA.nl en het magazine hebben we nu met M&A Studio ook een audiovisueel forum om kennis en ervaring te delen. Kijk nu terug.

Op vrijdag 18 juni vond de eerste uitzending plaats over een bijzonder actueel onderwerp: ESG, ofwel ‘Environmental, Social & Governance’. De vergroening van het bedrijfsleven staat hoog op de agenda en de implicaties voor het overnemen, kapitaliseren en herstructureren van bedrijven zijn groot.

De kersverse content director Ellen Proper leidde met vaardige hand het panel door de discussie. De aftrap was voor Maarten Biermans, hoofd sustainable finance bij de Rabobank. Hij wist te melden dat we het afgelopen jaar een totale omwenteling hebben meegemaakt: na jaren van een bestaan in de marge is nu de helft van de financieringen voorzien van impactvoorwaarden. 

Dat er sprake is van een revolutie kan Jeroen Ouwehand onderschrijven; als global partner bij Clifford Chance en voorzitter van het ESG Board in Nederland is hij al jaren betrokken bij het thema, vooral op regulatoir en juridisch gebied. Maar, zo grapte hij, als de ontwikkelingen zo doorgaan kan de organisatie zich binnen twee jaar opheffen, zo alomvertegenwoordigd is ESG geworden. Het trio werd gecomplementeerd door Gregor Beusmans van Nordian Capital die zowel in de eigen organisatie als in de portfolio companies van Nordian een ESG-programma heeft doorgevoerd en die dus met waardevolle inzichten uit de praktijk het verhaal over brede marktbewegingen kon aanvullen met concrete ervaringen.

Hoewel het de goede kant op gaat is niet alles koek en ei is in de wereld van ESG; het feit dat er een wirwar is van overlappende en conflicterende standaarden en regulaties bezorgt bedrijven die zich voor de zaak in willen of moeten zetten nogal wat hoofdbrekens, om nog maar te zwijgen van de kosten die deze processen met zich meebrengen. Ook is het lastig om als land of regio een first mover te zijn op het gebied van ESG, omdat er altijd het gevaar is dat bedrijven dan hun activiteiten verplaatsen naar landen waar de regels wat minder streng zijn. Ook bevindt veel van de regelgeving omtrent ESG zich in het gebied van ‘soft law’, aanbevelingen waarvan niet heel duidelijk is hoe hard ze nageleefd moeten worden. Al deze issues kwamen mooi aan de orde in de casus die het panel besprak, hoe kan het ook anders, het vonnis waar Shell zich onlangs mee geconfronteerd zag.

Toch is de conclusie dat we nu echt een hoekje om zijn gegaan met ESG, zo blijkt wel uit het feit dat in de VS en Australië er al voorbeelden zijn van bedrijven met een wat minder groen profiel (zoals steenkoolmijnen) die niet aan hun kapitaalwensen kunnen voldoen omdat er geen bank meer is die een passende financiering aanbiedt. Een andere niet te onderschatten factor is dat het voor vervuilende bedrijven ook steeds moeilijker wordt om talent aan te trekken. Die culturele omslag is volgens Biermans het allerbelangrijkste, omdat er anders de neiging bestaat om maar gewoon te doen wat de wetgever of de kredietverstrekker voorschrijft, zonder daadwerkelijk te willen innoveren naar een groene koers. Het moet echt uit de bedrijven, managers en ondernemers zelf komen. Met een ferm ‘Af en toe moet je gewoon een boom knuffelen omdat het goed is.’ vat hij het programma kernachtig samen.

Houd de agenda in de gaten voor aankomende events, live en online. 

Gerelateerde artikelen