Meer geld voor private equity in Europa

Laatst gewijzigd: 05 september 2023 11:51
Alleen in de Benelux halen investeerders steeds minder op.

Private equity-bedrijven haalden in het tweede kwartaal ruim 72 mlijard euro op in Europa. Dat is bijna twee keer zoveel als in het eerste kwartaal, toen er 36,5 miljard werd opgehaald. Ook is het dertig miljard meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. In de twaalf maanden tot eind juni gaat het om ruim 230 miljard euro, een kwart meer dan in het jaar ervoor.

Dit meldt de private-equitygroep August, dat een inventarisatie maakte met de Amerikaanse website PitchBook. In de Benelux is er echter weinig reden om blij te zijn over de kwartaalcijfers. Hier haalden investeerders 3,7 miljard euro op voor private equity-investeringen. Dat is een kleine daling ten opzichte van het eerste kwartaal, toen er ruim vier miljard euro werd opgehaald. De krimp is nog groter in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar, toen er vijf miljard euro werd opgehaald.

August vermoedt dat een grote Luxemburgse transactie van vorig jaar de cijfers uit vorige perioden heeft vertekend. De bekende investeerder Waterland was met zijn negende fonds van 3,5 miljard euro de grootste Beneluxspeler van het voorbije jaar (tot eind juni 2023).

De grootste opgehaalde bedragen in het tweede kwartaal gingen echter naar kredietfondsen en niet rechtstreeks naar bedrijven gingen. Kredietfondsen stellen het opgehaalde geld beschikbaar aan met name MKB-bedrijvn in de vorm van leningen.

Een uitschieter is het eerste Britse kredietfonds van de bank HSBC, dat 17,2 miljard euro ophaalde. Volgens August kan dit bedrag de kwartaalcijfers vertekenen.

Gerelateerde artikelen