Meer dan twee op drie bedrijven verwacht herstructurering

Grote ingrepen verwacht in reactie op aanhoudende disruptie en uitdagende macro-economische omstandigheden.

Het samengestelde effect van personeelstekorten, stijgende energiekosten en inflatie vormt een drievoudige bedreiging voor de groei en het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven. Dit blijkt uit het onlangs gehouden FTI-BOLD Netherlands Resilience Barometer onderzoek van FTI Consulting onder bijna 600 topmensen van grote Nederlandse bedrijven uit elf bedrijfstakken.

Volgens het onderzoek is een tekort aan gekwalificeerd personeel de belangrijkste zorg van Nederlandse leiders (29%), gevolgd door het effect van de oorlog in Oekraïne op de beschikbaarheid en de kosten van energie (27%) en de inflatie (25%). Bijna negen van de
tien respondenten (87%) geven aan dat hun bedrijf de aanpak voor het aantrekken en behouden van talent onlangs heeft aangepast. Een kwart van de ondervraagden (26%) beschouwt werving en behoud van medewerkers als een belangrijk reputatierisico en verwacht in de komende twaalf maanden op dit gebied door de media onder de loep te zullen worden genomen.

Operationele en financiële herstructurering

Geconfronteerd met aanhoudende disruptie en uitdagende macro-economische omstandigheden, zullen leiders van ondernemingen in de komende maanden moeilijke keuzes moeten maken om duurzame waarde op lange termijn te realiseren. Maar liefst 75 procent van de respondenten zegt dat hun bedrijfsmodel op korte termijn fundamenteel moet veranderen om concurrerend te blijven. Bovendien verwacht 73 procent dat hun bedrijf binnen een jaar een operationele herstructurering nodig zal hebben, terwijl 70 procent (ook) een financiële herstructurering denkt nodig te hebben.

Nieuwe werkwijzen

In reactie op de acute personeelstekorten en de toenemende druk op bedrijven om organisatorische veranderingen door te voeren, hebben de meeste bedrijven sinds de COVID-19-pandemie nieuwe werkwijzen ingevoerd. Vaak wordt daarbij gekeken naar digitale oplossingen om potentieel te benutten, zij het met wisselend succes. Hoewel 84 procent vindt dat hun bedrijf wendbaarder is geworden door het gebruik van voorspellende (AI) analysetools, gaf 74 procent aan dat hun bedrijf worstelt met digitalisering.

Tegen deze achtergrond blijven senior managers in Nederland druk met belangrijke kwesties, als cyberbeveiliging, gegevensbescherming en ESG-investeringen, die voor bedrijven wereldwijd aan belang hebben gewonnen en nu bovenaan de leiderschapsagenda staan. Niet minder dan 82 procent van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden meer hebben geïnvesteerd in ESG en duurzaamheid, maar bijna 80 procent is van mening dat hun organisatie niet over voldoende ESG-expertise beschikt om het hoofd te bieden aan de toenemende eisen op dit gebied. 

Maar liefst één op de vier bedrijven is van plan om binnen een jaar door middel van een fusie of overname hun ESG-profiel te verbeteren en meer kennis en expertise op dit gebied te vergaren. 
 

Gerelateerde artikelen