‘Economische onzekerheid helpt opmars W&I verzekering’

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:26
Het verzekeren van garanties in het kader van een transactie is de laatste jaren in snel tempo normaal geworden. Dat is zeker bij de wat grotere deals het geval. Martin Roberts van Liberty Global Transaction Solutions verwacht dat de markt voor deze verzekeringen zich verder zal ontwikkelen, zelfs als de dealmarkt inzakt door een recessie. Hij voorziet ook dat het belang van garanties over ESG zal toenemen.

Met een warranty & indemnity verzekering (W&I) dekken kopers risico’s af. Indien er een inbreuk is op een garantie gegeven door de verkoper over de target, kan de koper mogelijk de schade verhalen op de verzekeraar. Het gaat bijvoorbeeld om onjuiste financiele rapportages of ontbrekende vergunningen. 

Paar promille van ondernemingswaarde
Tegen een paar promille van de dealwaarde kan de koper een aantal risico’s afdekken en problemen vermijden. Zo is er met de verzekering niet langer het risico op het verdwijnen van verhaalsmogelijkheden door een faillissement van de verkoper. Daarnaast biedt een W&I verzekering een langere looptijd en hoge maximale aansprakelijkheid onder de garanties in de koopovereenkomst. 

Een andere situatie waarvoor de verzekering soelaas biedt is die waarin koper en verkoper nog een zakelijke relatie hebben. Vaak is het dan in het belang van de koper die niet te laten vertroebelen door een schadeclaim. Tenslotte vervalt met de verzekering de noodzaak een deel van de koopprijs op een geblokkeerde escrow rekening te houden.

Aanzienlijk hoeveelheid deals is verzekerd
Liberty is een van de grootste partijen op deze markt. Het was de afgelopen jaren vaak de leidende verzekeraar bij de grootste deals in de Benelux. Roberts werkt als senior underwriter bij de verzekeraar. Sinds hij in 2019 in deze rol begon, heeft hij de markt zich in snel tempo zien ontwikkelen.

“Als ik terugkijk naar 2019, dan zag je toen alleen af en toe een transactie van meer dan 1 miljard euro ondernemingswaarde die was verzekerd. Sommige juridisch adviseurs zetten het nu standaard in hun concept SPA. Als ik kijk naar de league tables van vorig jaar en de transacties die wij hebben verzekerd, is mijn inschatting dat een groot deel verzekerd is, zeker 50 procent. In een paar jaar is het dus gigantisch gegroeid.”

Economische onzekerheid helpt opmars W&I
Hij verwacht dat het gebruik van W&I verzekeringen alleen maar verder kan groeien. Nog lang niet alle advieskantoren hebben het product al omarmd en binnen kantoren waar advocaten werken die dat wel hebben gedaan, geldt dat zeker niet voor iedereen. “Naarmate het vaker wordt gebruikt ziet men dat er inderdaad claims worden uitbetaald en dat dit dus niet alleen maar een papieren tijger is. Daardoor raken ook niet-juristen bekend met het fenomeen en gaan zij zich er comfortabel bij voelen. Wat ons in de toekomst ook nog kan gaan helpen is de economische onzekerheid, wat de noodzaak van een externe verhaalsmogelijkheid onder de koopovereenkomst vergroot.”
2021 was een topjaar voor de dealmarkt en gezien de moeilijke macro-economische omstandigheden is 2022 tot nu toe ook niet slecht, constateert Roberts. Hij wijst naar de invasie van Oekraine, de volatiliteitvan de rente, stevige inflatie en de tekorten aan personeel en grondstoffen. “Als je al die factoren in ogenschouw neemt is het zeker niet onwaarschijnlijk dat er op gegeven moment een vertraging in de economie komt. Ik denk dat het meer de vraag is wanneer dat gaat gebeuren, hoe lang het gaat duren en hoe hevig de correctie wordt, dan of het gaat gebeuren.”

Garanties over ESG verzekeren
Een belangrijke ontwikkeling die Roberts ziet aankomen is het groeiende belang van ESG. Waar het vroeger beperkt was tot bijvoorbeeld een vragenlijst, zijn uitgebreide ESG-rapportages nu steeds vaker onderdeel van het boekenonderzoek. “Waar men nog naar zoekt is hoe ESG-aspecten kunnen worden vertaald in de waardering en in welke vorm ESG-garanties dienen terug te komen in transactiedocumentatie. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om garanties over de CO2-emissies van een onderneming of garanties die zijn gericht op het voorkomen van uitbuiting en moderne slavernij. “Met verdere ESG garanties kan het nog alle kanten op gaan. Wij kijken ernaar uit om hier een betekenisvolle rol in te gaan spelen en de dekking daarvoor op de juiste manier aan te bieden.”

Tweescheiding
De verdere ontwikkeling van de markt kan goed leiden tot verdere specialisatie en een splitsing in het aanbod van W&I verzekeraars, verwacht Roberts. Nu is er al een verschil tussen verzekeraars die zich richten op kleine transacties en partijen die zich richten op de grote transacties. “Small en (lower) midcap transacties zijn vaker rechttoe rechtaan. De risico’s van een kleinere logisitieke vastgoedportefeuille of een lokale onderneming met een beperkte hoeveelheid werknemers en klanten zijn vaak goed te overzien. Verzekeraars die zich richten op dit soort transacties kunnen dan ook een ruime dekking bieden, en binnen hele korte tijd een uitonderhandelde polis afgeven. De transacties die wij veelal verzekeren zitten anders in elkaar: dat zijn vaak industriële ondernemingen die wereldwijd opereren met uiteenlopende activiteiten op verschillende locaties. Daar zijn natuurlijk meer risico’s en is meer maatwerk vereist. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst een nog duidelijkere tweescheiding gaan zien tussen deze groepen verzekeraars met meerdere, nieuwe marktaanbieders die zich op een van de twee segmenten richten, maar niet allebei.”

Dit artikel wordt u aangeboden door:


Liberty Global Transaction Solutions

Gerelateerde artikelen