Loyens & Loeff benoemt 9 nieuwe partners

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:29
Loyens & Loeff heeft Vilmar Feenstra, Freek Hilberdink, Imme Kam, Kim Koops, Mathilde Lattard, Louis Lutz, Dirk-Jan Maasland en Rick van der Velden tot partner benoemd per 1 januari 2020.

Daarnaast is per dezelfde datum ook Willem Bon herbenoemd tot partner, na een periode bij een Big Four kantoor te hebben gewerkt. Met de benoeming van deze 9 nieuwe partners focust Loyens & Loeff verder op haar groei en internationale integratie van law en tax. 
 
Bram Linnartz, Managing Partner: “Allereerst feliciteer ik onze nieuwe partners van harte met hun benoeming! Hun collectieve ondernemerschap, hun energie om ons en elkaar voortdurend  te challengen en hun toewijding om onze klanten te helpen slagen in hun ambities, helpen ons kantoor vooruit. Dus we zijn erg trots om ze in onze partnergroep te kunnen verwelkomen. 

We willen uitzonderlijk talent alle kansen geven, ongeacht geslacht of achtergrond, en in dit opzicht is er ruimte voor verbetering. We gaan daarom onze inspanningen vergroten door maatregelen te implementeren die ervoor zorgen dat we onze ambitie van 30 procent vrouwelijke partners in 2025 gaan realiseren." 


Vilmar Feenstra, advocaat, is lid van de praktijkgroep Investment Management. Hij is gespecialiseerd in het opzetten van fondsen en fondsinvesteringen. Vilmar assisteert private equity en venture capital beheerders bij het opzetten en beheren van hun fondsen alsmede hun fondsenwerving. 


Freek Hilberdink, kandidaat-notaris, is lid van de praktijkgroep Corporate/M&A. Hij is gespecialiseerd in het adviseren over de vennootschapsrechtelijke aspecten bij nationale en grensoverschrijdende fusies, overnames, herstructureringen en samenwerkingsverbanden, met een focus op private equity transacties en management buy-outs. 


Imme Kam, belastingadviseur, is lid  van de praktijkgroep International Tax Services en het regioteam Frankrijk. Hij is gespecialiseerd in Nederlands en internationaal belastingadvies aan multinationals, met een focus op Franse cliënten. 


Kim Koops, advocaat, is lid van de praktijkgroep Banking & Finance. Hij is gespecialiseerd in secured lending (in het bijzonder vastgoedfinanciering), in overnames en financieringen van leningportefeuilles en in financial restructuring transacties. 


Mathilde Lattard, advocaat en geregistreerd aan het tableau in Luxemburg en Parijs, is lid van de praktijkgroep Corporate/M&A in Luxemburg en regioteam Frankrijk. Zij adviseert grote private equity bedrijven op het gebied van corporate structurering en financiering in grensoverschrijdende M&A transacties. 


Louis Lutz, belastingadviseur, is lid van de praktijkgroep International Tax Services en lid van ons M&A tax team. Hij is gespecialiseerd in het Nederlandse en internationaal belastingrecht met een sterke focus op (grensoverschrijdende) fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. 


Rick van der Velden, belastingadviseur, is lid van de praktijkgroep Family Owned Business & Private Wealth. Als “trusted advisor” staat hij Nederlandse en internationale familiebedrijven en hun aandeelhouders fiscaal bij. Rick is daarnaast gespecialiseerd in de fiscale aspecten van juridische fusies en splitsingen. 


Dirk-Jan Maasland, kandidaat-notaris, is lid van de praktijkgroep Family Owned Business & Private Wealth. Zijn praktijk bestaat uit de advisering van ondernemende families en vermogende particulieren over estate en successieplanning, family governance en de afwikkeling van complexe, veelal grensoverschrijdende nalatenschappen. 

Gerelateerde artikelen