Linklaters benoemt Counsels en Managing Associate

Linklaters heeft drie promoties benoemd. Anouk Oosterom en Wieger ten Hove worden Counsel en Gijs Smit is per 1 mei Managing Associate. Ten Hove is daarnaast sinds april beëdigd tot notaris.
"Anouk, Wieger en Gijs zijn alle drie zeer getalenteerde professionals die een belangrijke rol spelen in de groei van onze Corporate/M&A praktijk en ons kantoor," aldus Jan Willem de Boer, Managing Partner Linklaters Amsterdam: “Wieger’s beëdiging tot toegevoegd notaris betekent een uitbereiding van onze dienstverlening aan cliënten en voor Wieger zelf een zeer belangrijke stap in zijn carrière.”
 
Hieronder de loopbaan van de drie werknemers van Linklaters, zoals omschreven in het persbericht.  
 
Anouk Oosterom
Anouk Oosterom is benoemd tot Counsel. Ze werkt sinds 2006 voor Linklaters als advocaat
ondernemingsrecht. Anouk geeft leiding aan het Energy & Utilities Team in Amsterdam en is
gespecialiseerd in M&A, ondernemingsrecht en energierecht. Ze is onder meer betrokken bij de
integratie van de energiebeurzen APX en EPEX Spot, de totstandkoming van het Gemini Offshore
Windpark en recente transacties van ‘Oil & Gas Majors’ en investeringsfondsen met betrekking tot
Nederlandse productievelden en energie-infrastructuur.
 
Wieger ten Hove
Wieger ten Hove is benoemd tot Counsel. Wieger is tevens benoemd en per 2 april jongstleden
beëdigd als toegevoegd notaris. Samen met Bart Jan Kuck geeft Wieger leiding aan het notariële
team, een volledig geïntegreerd maar tegelijk onderscheidend deel van de Corporate/M&A praktijk in
Amsterdam. Wieger werkt sinds 2009 voor Linklaters en is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, met
name op het gebied van grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A), herstructureringen,
waaronder juridische fusies en splitsingen, en joint-ventures. Wieger is regelmatig betrokken bij
private equity transacties, beursgangen (IPOs), corporate governance en werknemersparticipaties.
Wieger was onder meer betrokken bij de overname van Robeco, de verkoop van ING’s car lease tak
aan BMW, de aandelenemissie van KPN en recent de acquisitie van SK FireSafety Group door Apax
Partners France.
 
Gijs Smit
Gijs Smit is benoemd tot Managing Associate. Hij werkt sinds 2006 voor Linklaters als advocaat
ondernemingsrecht en maakt deel uit van het Energy & Utilities Team. Gijs is gespecialiseerd in M&A,
ondernemingsrecht en energierecht. Daarnaast adviseert Gijs cliënten over corporate governance,
herstructureringen en aan (economische) sancties gerelateerde vraagstukken. Hij is onder meer
betrokken bij de totstandkoming van het Gemini Offshore Windpark en recente transacties van ‘Oil &
Gas Majors’ en investeringsfondsen met betrekking tot Nederlandse productievelden en energieinfrastructuur.
Gerelateerde artikelen