Lexence start het jaar met twee nieuwe partners

Lexence is 2021 gestart met twee nieuwe partners: Kevin Beukeveld en Lucas Stuurop.

Kevin Beukeveld houdt zich bezig met de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en adviseert ondernemingen over diverse vraagstukken op het gebied van fusies, overnames en private equity transacties. Hij treedt op voor nationale en internationale ondernemingen.

Kevin is oprichter van de Young M&A Community, het platform voor professionals in M&A, corporate finance en private equity tot de leeftijd van 35 jaar.

Lucas Stuurop heeft zich gespecialiseerd in het corporate arbeidsrecht. Zijn praktijk is daardoor nauw verweven met de M&A transactiepraktijk van Lexence, waarbinnen hij adviseert over alle arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames. Daarnaast drijft Lucas een zelfstandige arbeidsrechtpraktijk die zich begeeft op het snijvlak met het ondernemingsrecht, waarbij hij optreedt voor zowel Nederlandse en internationale ondernemingen en corporates.

Lucas procedeert en adviseert onder meer op het gebied van het individueel en collectief ontslagrecht, concurrentie, overgang van onderneming, reorganisaties, medezeggenschap en de rechtspositie van statutair directeuren.

 

Gerelateerde artikelen