KPMG neemt aandeel in Norse Corp

KPMG Capital, het investeringsfonds van de internationale KPMG-organisatie dat tot doel heeft innovatie in data-analyses te stimuleren, neemt een belang in Norse Corp. Norse Corp is een Amerikaanse onderneming die wereldwijd alle aanvallen van cybercrime ‘live’ in beeld brengt, bedrijven op deze manier helpt om zich te wapenen tegen dit soort aanvallen en mogelijke bedreigingen in een vroeg stadium opspoort.

Met het aandeel verwerft KPMG zich het recht om de diensten en producten van Norse Corp wereldwijd bij haar klanten in te zetten. De producten en diensten van Norse Corp steunen op het Norse Attack Intelligence Network, een netwerk van ruim 16 miljoen IP-adressen en sensoren waarmee het bedrijf in staat is om alle internetaanvallen in de wereld live in beeld te brengen. Norse Corp maakt hierbij gebruik van meer dan 200 datacenters in vijftig landen.

Inzicht in actuele dreiging

‘Als het om cybercrime gaat, volstaat het niet meer om je als organisatie bewust te zijn van het feit dat het gevaar bestaat’, zegt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory. Hermans: ‘Het is essentieel om inzicht te hebben in de actuele dreiging van een aanval, waardoor ondernemingen in staat zijn passende maatregelen te treffen. Met onze deelname in Norse Corp maken we duidelijk dat KPMG een zeer belangrijke bijdrage kan leveren aan innovatieve oplossingen die aanvallen van cybercrime kunnen voorkomen, aanvallen die steeds geraffineerder zijn en worden.’

Meer inzicht in werkwijze

Het is volgens Hermans duidelijk dat bedreigingen en aanvallen van internetcriminelen de reputatie van een onderneming ernstig in gevaar kunnen brengen. Hermans: ‘Bedrijven kunnen dan ook niet langer reactief met dit soort risico’s omgaan. Het is essentieel dat ondernemingen voortdurend op de hoogte zijn van de mogelijke oorsprong van de belangrijkste bedreigingen en zich daar ook tegen wapenen. Wereldwijd hebben wij het aantal  bedreigingen de afgelopen drie jaar met zo’n 400% zien toenemen. Bedrijven krijgen dan ook in toenemende mate te maken met aanvallen die bovendien steeds geavanceerder worden. Samenwerken met Norse Corp stelt ons in staat de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime op de voet te volgen. Hierdoor zij wij bovendien in een vroegtijdig stadium op de hoogte van aanvallen en krijgen wij een beter inzicht in de werkwijze van dit soort criminelen.’

Trackrecord

De analyse van de grote hoeveelheid data die het netwerk van Norse Corp voortbrengt, biedt bedrijven de gelegenheid om vast te stellen welke risico’s zij lopen, zowel binnen als buiten hun eigen netwerk. Hermans: ‘Bedreigingen kunnen ‘real time’ worden geïdentificeerd, waardoor organisaties in staat zijn om de oorsprong van de bedreiging direct te benoemen en te blokkeren. De analisten van Norse Corp zijn veelal afkomstig van de Amerikaanse overheid, hebben een trackrecord als het gaat om het traceren van bedreigingen en zijn als geen ander in staat om de wereld van cybercrime volledig te doorgronden.’

Gerelateerde artikelen