Juryverslag Young M&A Lawyer 2022

Wie mag zich een jaar lang de Best Young M&A Lawyer noemen? Elf topkandidaten streden om de eer.

Het was op 1 november aan de jury bestaande uit Terry Verheij (Voxius), Guillette van Grinsven (Houthoff, bestuur YM&A Community), Marieke Pols (De Roos, voormalig winnaar) en Martijn Koops (Lincoln International) om de elf kandidaten voor de M&A Award voor de Best Young M&A Lawyer 2022 te beoordelen.

Genomineerden Best Young M&A Lawyer 2022  
Dirk Berendsen, Clifford Chance 
Dirk Panis, NautaDutilh 
Dominique Coumans, Allen & Overy 
Eline de Ruijter, Loyens & Loeff 
Jacob Hoogslag, Hogan Lovells International 
Josephine de Bok, Houthoff 
Magalie Zindel, Baker McKenzie 
Maud Kallen, Taxand Nederland 
Maxim Terweij, Norbruis Clement Advocaten 
Sanne de Graaff, Pellicaan Advocaten 
Thijs Verstraten, Lexence  

Het juryproces
Hoewel er zekere constanten zitten in de jurybeoordeling vinden er toch elk jaar weer accentverschuivingen plaats in de beoordeling. Als er een ding duidelijk werd na een volle ochtend waarin elf kandidaten mochten pitchen voor de titel van Best Young M&A Lawyer is dat de kanshebbers niet alleen allemaal ontzettend getalenteerde en hardwerkende mensen zijn, maar dat ze ook een bijzondere sleutelrol vervullen binnen hun respectievelijke kantoren.

De vaak op associate of senior associate niveau opererende kandidaten zijn dé schakel tussen de verschillende lagen van senioriteit binnen de praktijk. Met een jaar of vijf, zes aan praktijkervaring staan de jonge talenten precies tussen de broekies op kantoor en de partners die leiding geven aan de groep. Bij veel pitches werd dit aspect zelf onder de aandacht gebracht door de kandidaten die vrijwel allemaal aangaven dat het meenemen van de juniors in een deal een van de leukere aspecten van het vak is. Als het niet naar voren kwam in het praatje dan vroeg de jury er ook naar en vanzelfsprekend werden de kandidaten die goed onder woorden konden brengen hoe ze deze rol vervullen hoog aangeslagen.

Het tweede aspect waar de jury telkens weer op terug kwam was authenticiteit. Daarbij ging het niet alleen om of de pitch een beetje authentiek overkwam (de jury had duidelijk niet zoveel met ingestudeerde, sociaal wenselijke antwoorden), maar ook of de kandidaat een bepaalde eigen stijl in de uitoefening van het vak uitstraalt. In de gesprekken ging het deels om externe authenticiteit in de zin van eerlijkheid uitstralen naar cliënten en de wederpartij, maar ook om een bepaalde interne authenticiteit. Wat daarmee bedoeld wordt is dat er in de M&A-kantoorcultuur bepaalde valkuilen of slechte gewoontes zijn en dat het ruggengraat vereist om daar tegenin te gaan.

De voorbeelden die hierover ter sprake kwamen waren onder meer unconscious biases in hoe er met mannen en vrouwen wordt omgegaan en een cultuur van uren maken die onverenigbaar is met een gezond privéleven. Mensen die het voortouw nemen om deze negatieve trends te keren deden het zeer goed in de jurybeoordeling.

Kiezen van de winnaar
Slechte kandidaten waren er niet. Zoals een van de juryleden het mooi zei: “we selecteren hier renpaardjes. We krijgen hier alleen the best and the brightest.” Toch was het niet moeilijk voor de jury om tot een winnaar te komen. Één kandidaat sprong er duidelijk tussenuit: Dominique Coumans van Allen & overy. De unanieme juryfavoriet maakte veel indruk op de voornoemde punten van authenticiteit en team spirit. Daarnaast kon deze kandidaat heel mooi vertellen over hoe zij haar USP’s – die niet noodzakelijk hetzelfde zijn als de meeste (senior) advocaten – weet in te zetten om van waarde te zijn voor haar cliënten en partners, zichzelf te ontwikkelen en jongere collega's (met name vrouwen) te begeleiden en inspireren. Daarbij heeft ze zichzelf regelmatig ver buiten haar comfortzone geplaatst en veel mensen verrast en dat vergt veel moed.

Tot slot mag worden aangetekend dat de jury bij sommige kandidaten het idee had dat ze het ongeluk hadden dat hun nominatie niet helemaal goed was getimed. Bij sommige mensen die al tegen partnerniveau aan zaten kwam de nominatie te laat, bij anderen die net te vroeg waren genomineerd ontbrak nog een solide lijst van verdiensten. Er is jaarlijks natuurlijk maar één plekje beschikbaar per kantoor, dus soms is het dringen en is het soms net pech hebben voor sommige advocaten.

Een gelopen race was het echter nog niet na de jurymeeting: het cijfer van de jury bepaalde voor 75 procent de einduitslag, de overige 25 procent werd vastgesteld op basis van de resultaten van de online stemmen. Het maakte geen verschil in deze categorie. Ook na het online stemmen stond Dominique bovenaan en mag zij zich Best Young M&A Lawyer 2022 noemen!
 

Gerelateerde artikelen