Juryverslag Best Diversity Firm Award 2023

Laatst gewijzigd: 20 december 2023 11:32
13 firma's stuurden dit jaar pitches in voor de M&A Award voor Best Diversity Firm.

De jury heeft Pellicaan Advocaten als winnaar van de M&A Award voor Best Diversity Firm 2023 gekozen.

Het is de derde keer dat de award voor Best Diversity Firm wordt uitgereikt bij de M&A Awards. In 2021 ging de award naar NautaDutilh en in 2022 ging Deloitte er met de prijs vandoor. Beide kantoren waren dit jaar opnieuw genomineerd.

De vijf genomineerde firma’s dit jaar waren:
Clifford Chance
Deloitte
Kennedy van der Laan
NautaDutilh
Pellicaan Advocaten

Drie private equity-partijen, Main Capital Partners, Holland Capital en Karmijn Kapitaal en de corporate finance boutique AXECO werden niet genomineerd maar kregen wel een speciale vermelding van de jury uit waardering dat ze überhaupt een inzending hadden gedaan. Bijzonder in een nog door mannen gedomineerde sector, waar het diversiteitsbeleid van de meeste bedrijven nog in de kinderschoenen staat. De jury spoort andere PE-partijen aan hun diversiteitsbeleid te professionaliseren en om zich volgend jaar vooral aan te melden voor deze Awards.

De jury
Op dinsdag 7 november kwam de deskundige jury bij elkaar om de ingezonden pitches te beoordelen en te komen tot een winnaar. De jury bestond uit:
Desiree van Boxtel, Partner Karmijn Kapitaal
Arwien Oemrawsingh, Deputy civil-law notary Allen & Overy
Kay de Gier-Formanek, Founder & CEO KAY Diversity & Performance
Meltem Koning-Gungormez, Partner Van Doorne
Ella Stapelfeldt, Principal Alpinvest Partners

De bijeenkomst stond onder leiding van Jurriën Morsch, M&A Community Manager van Sijthoff Media.

Het juryproces
Ook dit jaar heeft de jury in de pitches die de firma’s hebben ingestuurd vooral gekeken naar de antwoorden op de volgende vragen:
– Wat doet jouw bedrijf dat meetbare effecten heeft op het gebied van DE&I?
– Hoe kan wat jouw bedrijf doet gemakkelijk worden gerepliceerd om zo meer navolging te krijgen in de sector?
– Hoe is wat jouw bedrijf doet innovatief en anders?

Daarbij keken de juryleden ook naar zaken als de relevantie, de originaliteit, de consistentie en de geloofwaardigheid van de ingestuurd verhalen. Ook keken ze naar externe onderzoeken, zoals die uit Het Financieele Dagblad over de veranderingen in het percentage vrouwelijke partners bij verschillende firma’s (Vrouwen genoeg, maar de Zuidas blijft een mannenbolwerk) sinds 2019. Pitches die linea recta gekopieerd en geplakt waren van vorig jaar, of die gebaseerd waren op internationale programma’s die niet veel te maken hadden met de Nederlandse markt konden op weinig waardering rekenen.

Het leidde ertoe dat acht van de dertien ingestuurde pitches geschrapt werden van de lijst om genomineerd te worden.

Pellicaan Advocaten: geprezen om cultuur
De vijf genomineerde firma’s scoren alle zeer goed op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Toch besluit de jury unaniem om één firma tot winnaar uit te roepen: Pellicaan Advocaten.

Pellicaan Advocaten is een klein kantoor (30 medewerkers, vestigingen in Amsterdam en Rotterdam) dat gespecialiseerd is in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Pellicaan Advocaten beschikt onder andere over een team van ESG-specialisten, dat samenwerkt met de specialisten van accountants- en adviesorganisatie Mazars.

De firma heeft een 50-50 verdeling tussen mannen en vrouwen in het advocatenteam, dat zich onderscheidt door een gendergelijke beloning. Er is volop ruimte voor parttime werk, zowel mannen als vrouwen kunnen verlof krijgen na de geboorte van een kind. Kenmerkend is ook 360-graden feedbacksysteem, waarbij iedereen elkaar regelmatig beoordeelt op hun prestaties, gedrag en ontwikkeling. Besluitvorming niet uitsluitend bij het management ligt, maar op alle niveaus plaatsvindt, waardoor iedereen kan bijdragen aan het beleid. Bovendien biedt Pellicaan medewerkers mogelijkheden om zich via loopbaantrajecten te ontwikkelen.

Wat de firma uniek maakt in termen van DEI is dat het kantoor mensgedreven is in plaats van partnergedreven. In de woorden van Pellicaan: ‘Het is echt aan de mensen hoe zij willen dat het bedrijf werkt. Wij geloven dat ons bedrijf floreert doordat onze mensen hun werk kunnen doen op een manier die past bij hun behoeften en kernmotivatie. En daardoor is vrijwel alles mogelijk. Wij luisteren naar onze mensen en laten ze doen wat ze willen. Wij vertrouwen erop dat er gewerkt wordt, waar en hoe onze advocaten willen werken.’

Ook uniek aan Pellicaan is dat iedereen al een tijdje parttime werkt of de intentie heeft om parttime te gaan werken, bijvoorbeeld met het oog op de komst van kinderen of voor de zorg voor familie. De verschillende vormen van zorgverlof en aanvullend geboorteverlof worden direct goedgekeurd en aangemoedigd. Pellicaan legt grote nadruk op het bereiken van een gezonde balans tussen werk en privé. Zij bieden hun mensen ruimschoots de mogelijkheid hun werktijden naar eigen wens in te delen. Daarbij houden zij er rekening mee dat het voor de advocaten essentieel is dat zij tijdens kantooruren voor cliënten bereikbaar zijn en dat het team goed samenwerkt.

De jury roemt de cultuur van Pellicaan Advocaten, waar diversiteit en inclusie een vanzelfsprekendheid is. In de woorden van het kantoor zelf: “Pellicaan Advocaten gelooft in luisteren naar medewerkers en gunt hun de vrijheid om hun werk op hun eigen manier te doen, wat heeft geleid tot een bloeiende cultuur van diversiteit en inclusie. Onze aanpak kan dienen als inspiratie voor anderen in de industrie om soortgelijke initiatieven te ontplooien en te innoveren op het gebied van diversiteit en inclusie.”

Volgend jaar
Ook volgend jaar zal de M&A Award voor Best Diversity Firm worden toegekend. De jury roept zoveel mogelijk M&A-firma’s op om deel te nemen, zodat er zoveel mogelijk kennis over initatieven gedeeld en verspreid kan worden binnen de M&A Community.

Wel roept de jury de inzenders nu al op om het in hun pitch vooral te hebben over de prestaties ze hebben geleverd in het afgelopen jaar. Willen firma’s die pitchen kans maken op de award, dan zullen ze ook moeten aangeven wat hun prestaties in Nederland zijn. Hoe meer voorbeelden en hoe meer concrete resultaten – het liefste cijfermatig onderbouwd – een pitch biedt, hoe beter het is. De jury is verder van plan om volgende keer de genomineerden live te laten pitchen.

Gerelateerde artikelen