Juryverslag Best Deal Smallcap 2023

Uit een sterk deelnemersveld selecteerde de jury de drie beste deals in het segment tot 50 miljoen euro.

Op 30 oktober kwam de jury bijeen voor de jurymeeting voor de Best Deal Small Cap 2023. De drie deals die eruit sprongen zijn de verkoop van SKS aan Indutrade, de verkoop van de kolenoverslagterminal Rietlanden Terminals aan de Duitse Rhenus Group en de verkoop van Groveko aan Bunzl. Het woord was vervolgens aan de community om het uiteindelijke oordeel uit te spreken.

Tekenend voor deze editie van de M&A Awards-jurymeeting om de beste small cap deals van dit jaar te bepalen was het feit dat er geen enkele onvoldoende is uitgedeeld door de jury. Dat de uiteindelijke beoordelingen de deals dicht bij elkaar lagen en dat er meer negens dan zessen zijn uitgedeeld door de jury zegt alles over het huidige M&A-landschap: niet alleen is het aantal deals om uit te kiezen hoog, maar ook is de professionaliteit van de dienstverleners die de processen begeleiden steeds hoger, met betere cijfers tot gevolg. Ook grapte de juryvoorzitter dat hij niet kon uitsluiten dat de hogere cijfers voortkomen uit het feit dat hij met het verloop van de jaren wat milder is geworden.

Nog een andere ontwikkeling in 2023: Met een aantal exits die financieel zeer sterke returns hebben opgeleverd, kenden de nieuwe aankopen dit jaar een kleine achterstand.

De kandidaten
50five – NLMAB
Brink – PM2
Bunzl – Groveko
Excellence Logging – WSG Group Well Intervention business
Deli Home – Allure
Fields Group – Dialogue
Indutrade – SKS
Karmijn Kapitaal – Natural Cosmetics Holland
Microtest – RoodMicrotec
The Rhenus Group – Rietlanden Terminals
Salves – Valori
Yielder Group – Venécoo

De jury
Onder de bezielende leiding van Maasbert Schouten (MaasInvest) vergaderden Brigitte van der Maarel (Karmijn Capital) Rob van der Laan (Newport Capital) en Margot Engels (Holland Capital) over de twaalf deals die de voorselectie hebben doorstaan. Ten opzichte van vorig jaar is er dus een wijziging: Robert de Boeck (Antea) heeft na jaren betrokken en deskundig commentaar het stokje doorgegeven.

Het juryproces
Het juryproces gaat als volgt: de leden van de community kunnen deals (tot 50 miljoen euro) nomineren voor de M&A Award Best Deal Small Cap. Vervolgens beoordeelt het datateam en het management van de M&A Community de deals, met name of ze ook voldoen aan de formele criteria van de Award: klopt de deal size, valt de deal binnen de gestelde periode en is de deal wel Nederlands te noemen, omdat de koper of verkoper duidelijk een Nederlandse onderneming is.

Na dit filterproces ontstaat er een longlist van twaalf deals, die vervolgens aan het kennersoog van de vakjury wordt onderworpen. Namens iedere deal kwamen een of meerdere betrokkenen achter de deal (de ondernemer, financier en/of advocaat) langs om te pitchen voor de jury.

De vakjury beoordeelt de deal op formele criteria, maar ook op de financiële resultaten en zachtere factoren zoals ESG en het belang van de deal voor het Nederlandse ondernemersklimaat. De juryleden geven elke deal een cijfer, wat resulteert in een ranking op basis van het gemiddelde.

Daarna was het de M&A Community om te stemmen op hun favoriete deals. Bij het bepalen van de winnaar telt de inbreng van de jury voor 75 procent en die van de community voor 25 procent.

De winnaar is bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse M&A Community-gala in de Beurs van Berlage, dit jaar op 14 december. Het juryproces werd gefaciliteerd door Jurriën Morsch, community manager van de M&A Community, en directeur Melle Eijckelhoff.

De winnaar: Indutrade – SKS
Toen het stof van het juryproces was neergedaald bleek de verkoop van SKS aan Indutrade de duidelijke winnaar. Deze technische handelsonderneming van hygiënische procescomponenten voor de voedselindustrie en de zorg sluit zich nu aan bij een grote internationale strategische partij in dezelfde sector.

Wat de deal zo bijzonder maakt is dat de oprichter van het bedrijf, Toine Uijttewaal, al een paar jaar bezig is met de verkoop van SKS en daarvoor een bijzonder pad heeft gekozen. In plaats van een directe exit naar een strategische partij in dezelfde markt te maken heeft hij ervoor gekozen om de afgelopen drie jaar Nobel Capital aan boord te halen als partner. Dit Private Equity-huis heeft in samenwerking met het bestaande management in de afgelopen jaren de winstgevendheid van het bedrijf flink opgekrikt en zo goed voorbereid op de exit naar Indutrade. Het gevolg: een mooie deal voor Nobel, een betere verkoop voor de ondernemers achter SKS en een sterkere overnamekandidaat voor Indutrade.

Dat de CEO zelf met aardig wat emotie in zijn stem het verhaal deed over hoe hij afscheid had genomen van zijn onderneming maakte veel indruk. Kortom, het was een deal zoals we die graag zien in de M&A Community: een trots bedrijf met een mooie missie dat, als het tijd wordt voor het pensioen van de oprichter, een zachte landing maakt bij een strategische partner die de toekomst van het bedrijf veiligstelt.

De tussenkomst van een intelligente constructie in samenwerking met een private equity-partner was een ander aspect dat op waardering kon rekenen van de jury. Deze casus overstijgt misschien zelfs wel de incidentele verkoop van SKS aan Indutrade; de manier waarop Nobel de overschakeling naar een nieuwe fase van ondernemer naar gepensioneerde is misschien wel een goede blauwdruk voor nog veel meer ondernemingen die met lastige vragen rond opvolging en overdracht zitten. De verkopende ondernemer vertelde dat het grote voordeel van het partnerschap met het PE-huis even de rust en middelen gaf om het bedrijf goed klaar te maken voor de verkoop, iets wat in de dagelijkse ratrace van het ondernemen er vaak bij inschiet; er zijn ongetwijfeld meer bedrijven die van deze werkwijze kunnen profiteren.

De tweede en derde positie volgens de jury
Op de tweede plaats vonden we ook een interessante deal. De Rhenus Group, een Duits familiebedrijf in de logistiek, verwierf de kolenoverslagterminal in de Amsterdamse haven van de Japanse JERA-groep. Het doel van Rhenus is om, met behoud van het personeel, de kolenactiviteiten af te schalen en de terminal voor andere, groenere logistieke doeleinden te gebruiken. Het is dus een deal met een zeer sterke ESG-component waarbij er door het verkopende team ook rekening gehouden moest worden met de wens van de autoriteiten in de Amsterdamse haven om de haven minder ‘fossiel’ te maken. Daarnaast lagen er complexe vragen op het gebied van belastingplanning en financiering, om nog maar te zwijgen dat dit een deal was die meerdere (culturele) grenzen doorkruiste door een Japanse verkoper aan een Duitse koper van een Nederlands asset te koppelen. Het was dus al met al een lastige puzzel om te leggen, maar met deze verkoop is er een optimale uitkomst voor alle stakeholders bereikt, iets wat veel indruk maakte op de jury.

Het derde treetje van het erepodium is voor de deal waarbij Groveko, een groothandel in schoonmaakproducten, verkocht is aan een internationale strategische branchegenoot, Bunzl. Het voortraject van deze deal was bijzonder complex: er kwamen meerdere ondernemingen bij elkaar in een buy & build met Groveko als platform en intussen maakte de groep ook een strategische draai van louter groothandelsactiviteiten naar een meer dienstverlenende organisatie, mede ingegeven door externe druk en dalende marges in de sector. De jury was onder de indruk hoe met stevig ingrijpen en hard onderhandelen van een verzameling matig presterende bedrijven een mooie deal naar een internationale strateeg is gevormd, waardoor de deal hoog op complexiteit en dealwaarde scoorde.

Nawoord
Zoals gezegd was het een spannende wedstrijd dit jaar en achter de top drie stonden nog genoeg deals die net op een paar tienden het podium niet hadden gehaald. Ook merkte de jury op dat het weer ontzettend leuk was om zoveel optimistisch ondernemerschap aan tafel te hebben, wat in hun niet al te onbevooroordeelde ogen de Small Cap deals tot de charmantste awards van de show maken, omdat het nog echt om het Mano a Mano – dealmaking gaat zonder de onpersoonlijkheid die de grotere deals kenmerkt. Een voorbeeld: zo was er een deurenfabrikant die een grotere interieurinrichtingsgroep zocht om bij aan te sluiten. Ondernemer Sam Braan van Deli Home vond die in Allure, geleid door Victor Aquina – en ze hadden de deal al op het terras met een biertje en een bitterbal beklonken, nog voordat er adviseurs waren ingeschakeld.

Het was ook duidelijk dat de transitie naar een meer duurzame en op ESG-factoren gerichte economie z’n weerslag had in de genomineerden. Zo was er een mooie deal omtrent een ondernemer in laadpalen, een fusie van een consultancygroep die zich richt op ESG-beleid en had Karmijn Capital een mooie deal ingezonden in de duurzame cosmetica. Dergelijke deals doen het goed bij de jury, omdat je aan dit soort deals goed kan zien hoe creatieve en visionaire ondernemers (en hun financiële en strategische partners) inspelen op een veranderende wereld en een (consumenten)markt waarin duurzaamheid steeds vaker een belangrijke factor is bij de klant. Dat er in de top-drie ook een deal stond waarin de decarbonisatie van de Amsterdamse haven expliciet wordt genoemd is dan ook zeker geen toeval.

Mooie deals, hoge cijfers, sterk ondernemerschap en goed werk van de investeerders – was er dan niets aan te merken op het juryproces? Jawel: ook dit jaar merkte de jury dat niet alle pitches van even hoge kwaliteit waren. Het lijkt misschien een no-brainer, maar er was slechts één team van pitchers op het idee gekomen om de aspecten van de deal in een keurige slide met een matrix van de jurycriteria te zetten. Een jurylid gaf aan dat ze aan een enkele deal nog flink wat huiswerk had, aangezien die deals cruciale facts & figures misten in de pitch (of soms zelfs niet afdoende hadden uitgelegd wat het bedrijf nou precies deed).

Gerelateerde artikelen