Juryverslag Best Diversity Firm Award 2022

Tien firma's stuurden in 2022 pitches in voor de M&A Award voor Best Diversity Firm.

De M&A Award voor Best Diversity Firm is in 2022 naar Deloitte gegaan. Bekijk hier alle winnaars van de M&A Awards 2022. 

Het is de tweede keer dat de award voor Best Diversity Firm wordt uitgereikt bij de M&A Awards. In 2021 ging de award naar NautaDutilh voor hun stappen op het gebied van DE&I (Diversity Equity & Inclusion) waaronder het doorvoeren van standaarden in de communicatie voor inclusief taalgebruik, het invoeren van uitgebreide verlofregelingen rond de zwangerschap, het gelijktrekken van beloningen over de hele linie en het invoeren van een Young Lawyer board om de nieuwe generatie een stem te geven. NautaDutilh behoorde ook dit jaar tot een van de genomineerden.

De tien genomineerde firma’s van dit jaar waren:

Op maandag 7 november kwam de deskundige jury bij elkaar om de ingezonden pitches te beoordelen en te komen tot een winnaar. De jury van 2022 bestond uit:

Het juryproces
Zoals in het eerste jaar staan er in de pitches van de kandidaten drie vragen centraal: 
– Wat doet jouw bedrijf dat meetbare effecten heeft op het gebied van DE&I?
– Hoe kan wat jouw bedrijf doet gemakkelijk worden gerepliceerd om zo meer navolging te krijgen in de sector?
– Hoe is wat jouw bedrijf doet innovatief en anders?
 
Twee juryleden – Désirée van Boxtel en Kay de Gier-Formanek – konden helaas niet bij de discussie aanwezig zijn, maar Kay stuurde wel haar scoreformulier in. De discussie ging tussen de overige vier juryleden die alle pitches reeds bestudeerd en individueel gescoord hadden.   

De juryleden liepen de pitches één voor één door en letten daarbij op de concrete stappen die gezet zijn. Ieder bedrijf kan namelijk schrijven: ‘het zit in ons DNA’, maar vertaalt zich dat dan naar acties en concreet beleid? En wat vertellen de cijfers? Ook keken ze naar het ambitieniveau van de inzendingen. Het kan bijvoorbeeld een tijd duren voor de man-vrouw verhoudingen in de groep partners 50/50 is, maar je kunt toch harde doelen stellen met bijvoorbeeld tussentijdse targets om daar te komen. 

Ook keken ze naar welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet. Een bedrijf kan best in zijn algemeenheid wat achterlopen op de overige genomineerden, maar als er in 2022 fantastische initiatieven zijn ontplooid, kan deze firma toch een kanshebber zijn, vindt de jury. Tot slot, is het wel belangrijk dat het gaat om wat er in Nederland is bereikt. Internationale firms kunnen wel hun fantastische global policy opschrijven in de pitch, maar dit zegt weinig over hoe men hier in de Nederlandse M&A-praktijk mee bezig is. 

De juryleden zijn allemaal zeer gepassioneerd over dit onderwerp. Bovendien kennen ze het wereldje goed en hebben ze grote netwerken in de advocatuur en M&A-advieswereld. Daardoor bleken ze zeer goed in staat om de inzendingen te beoordelen op innovativiteit, authenticiteit en impact.

Deloitte is voorloper en zet door
Na een lange inspirerende discussie over alle prachtige initiatieven die er inmiddels in de sector ontwikkeld zijn, kwam uiteindelijk de inzending van Deloitte als beste uit de beoordeling. 

De jury was onder de indruk van de ambitie van Deloitte om een volledig, inclusief kantoor te zijn in 2025 en de grote innovatieve stappen die het kantoor zet om daar te komen, waaronder het organiseren van allerlei trainingen om bewustzijn over het onderwerp te vergroten, een focus op data en het implementeren van inclusieve leiderschapsprogramma's. Een bijna onmogelijk te halen doelstelling maar het gaat om het durven uitspreken van een doel en het nemen van actie, zonder blauwdruk van hoe je er komt.

Deloitte houdt alle M&A-leiders verantwoordelijk voor hun inclusieveleiderschapsverantwoordelijkheid en betrekt alle medewerkers actief bij het verankeren van inclusie in de dagelijkse praktijk, zodat mensen zich betrokken voelen bij hun dagelijkse werk. Dit leidt tot meetbare resultaten. Zo is inmiddels 30 procent van de 330 M&A professionals bij Deloitte vrouw en zit daar een duidelijke stijgende lijn in. Voor het toenemen van vrouwen in leiderschapsposities heeft de firma harde targets gesteld. Daarbij gaat Deloitte niet voor de vaak gehoorde ‘30%’ target, maar zijn ze ambitieuzer. 

Een van de kopieerbare initiatieven van Deloitte is de ‘Panel and Proposal Promise’, waarbij te allen tijde in bijvoorbeeld panel gesprekken intern of extern en op grote M&A transacties zowel mannen, vrouwen en personen behorende tot een onder gerepresenteerde groep moeten zitten. De zogenaamde ‘manel’, zijnde een panel bestaande uit alleen maar (vaak witte) mannen is verleden tijd bij Deloitte. Daarnaast is er de ‘Reverse Mentoring Program’ waarin Deloitte's M&A-leiders worden gekoppeld aan een collega uit een onder gerepresenteerde groep (Gender Balance, Cultural Diversity, Neurodiversiteit & LHBTQI+). Het doel is om de kennis en het bewustzijn van de leiders te vergroten als het gaat om de mogelijke uitdagingen waar de junior collega's dagelijks mee te maken hebben op de werkvloer maar het is tegelijkertijd een moment van 1-op-1 mentoring door de leider.

Andere initiatieven zijn een speciale community voor vrouwen, een internationale community gericht op culturele diversiteit, een eigen kinderopvang, een speciaal beleid voor transgenders die in transitie zitten, en het Proud Partner programma gericht op het ondersteunen van jonge ouders in het vinden van een voor hun prettige werk-privé balans. Deloitte maakt dus niet alleen ruimte voor nieuwe inzichten, maar ook tijd en geld beschikbaar.

Deloitte onderscheidt zich door naar diversiteit in bredere zin te kijken en al hun medewerkers te betrekken om er zo een gezamenlijke en inclusieve inspanning van te maken. Ook richt het kantoor zich sterk op psychologische veiligheid en wil een omgeving creëren waar alle medewerkers zichzelf kunnen zijn. Volgens de jury is dit een keiharde randvoorwaarde voor succes in DE&I waar alles mee begint. Uiteindelijk komt een veilige werkomgeving iedereen ten goede, ook als je tot de ‘norm’ behoort. 

Dit bij elkaar opgesteld maakt dat Deloitte een waardige M&A Awards winnaar is van de Best Diversity Firm 2022.
 

Gerelateerde artikelen