Japan sloopt regels die overnames bemoeilijken

Investeerders over de hele wereld staan klaar om toe te slaan.

Japan heeft nieuwe richtlijnen geïntroduceerd om het aantal fusies en overnames in het land te stimuleren. Japan wil schaalvergroting stimuleren in de industrie, om daarmee het concurrentievermogen te vergroten.

De richtlijnen bevatten een gedragscode voor fusies en overnames die het mogelijk moet maken om af te rekenen met verdedigingconstructies tegen overnames. Bedrijven mogen serieuze biedingen niet langer zondermeer afwijzen.

Wereldwijd is er de nodige belangstelling voor de nieuwe regels, overwegend van investeerders. Die voelden zich lange tijd gefrustreerd door bedrijven die met de wet in de hand overnames konden blokkeren.

Voorafgaand aan de wetsijziging van de regels kreeg het Japanse Ministerie van Economische Zaken, Handel en Industrie feedback van vijftig partijen op de voorgestelde nieuwe regels. Dat is een hoog aantal voor een dergelijke wetswijziging, aldus persbureau Reuters.

Gerelateerde artikelen