Investeerders lijken zich klaar te stomen voor de circulaire economie

Private equity en debt fondsen geven de voorkeur aan Circulaire Turnarounds.

Een verkennend onderzoek uitgevoerd door Route Circulair in opdracht van Invest-NL laat zien dat bijna alle private equity en debt investeerders ervan uitgaan dat de circulaire transitie onvermijdelijk is. Dit heeft consequenties voor het bestaande portfolio, maar levert ook kansen op voor bedrijven die op dit vlak nog veel potentieel hebben.

Toch zijn er ook barrières en is voorzichtigheid voor investeerders geboden. Circulaire oplossingen worden gezien als een manier om waarde te creëren en risico’s te verlagen, maar onduidelijkheid in wet- en regelgeving en moeilijk in te schatten marktontwikkelingen zorgen voor terughoudendheid. Het verkennend onderzoek geeft inzicht in de overwegingen die gemaakt worden door investeerders, welke condities nodig zijn voor een versnelling en waarom de rol van private equity en debt investeerders in de transitie wel eens van evident belang kunnen zijn.

De drie circulaire investeringsdomeinen
Uit het onderzoek blijkt dat het type investeringen in de circulaire markt in grofweg drie groepen verdeeld kan worden:

● Circulaire Frontrunners: Investeringen in bedrijven die van origine circulair zijn. Dit type bedrijven biedt investeerders een hoge non-financiële impact, maar door het gebrek aan track-record kan het ervaren worden als een risicovolle investering.

● Circulaire Turnarounds: Investeringen in bedrijven die van een lineair business model bewegen naar een circulair business model. Investeerders zijn steeds meer in aan het zetten op het future-proof maken van hun huidige portfolio en lijken voorkeur te geven aan deze investering in de circulaire economie.

● Circulaire Solution Providers: Investeringen in bedrijven die circulaire oplossingen bieden, denk bijvoorbeeld aan een digitaal platform waarbij materialen getrackt en teruggehaald kunnen worden. Solution Providers bieden vaak asset-lichte en schaalbare oplossingen die interessant zijn voor investeerders. De terugverdientijd van deze investering is echter langer dan van traditionele investeringen.

Conclusie
De circulaire economie lijkt nog niet klaar voor private equity en debt investeerders, en andersom geldt hetzelfde. De verwachting is dat de circulaire economie steeds meer waarde zal toevoegen. Investeerders laten al een toegenomen interesse zien in de circulaire economie, maar tot nu toe hebben een aantal uitdagingen de transitie vertraagd. Er zijn verschillende interventies mogelijk om systemische verandering richting circulariteit in de financiële sector te bevorderen.

Hoe gaat dit nu verder?
Tijdens de Week van de Circulaire Economie wordt een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd in de Social Impact Factory (Kauwgomballenfabriek) te Amsterdam. Doel van deze bijeenkomst is de uitkomsten van het onderzoek met elkaar te bespreken en de verbinding te zoeken om de circulaire transitie samen verder te versnellen.

Gerelateerde artikelen