Jan De Kerpel: ‘Biotech Booster kan in verschillende fases impact hebben op de sector’

In de private equity sector wordt overwegend positief gereageerd op Biotech Booster.

Het Nationaal Groeifonds financiert een nieuw groeifonds gericht op biotechnologie. Het 250 miljoen euro grote fonds moet wetenschappers en onderzoekers helpen bij het starten van een onderneming. De redactie van MenA.nl vroeg Jan De Kerpel, Co-Head Corporate Finance en Head of Life Sciences & Healthcare bij Van Lanschot Kempen, om een reactie.

Waarom is het belangrijk dat dit fonds er komt?

Jan De Kerpel: “Er is duidelijk een noodzaak voor een sterkere vertaalslag tussen enerzijds wetenschap bij de kennisinstellingen en anderzijds de vindingen uit de kennisinstellingen om te zetten in een levensvatbare bedrijfsvoering. Want er zijn veel beloftevolle academische en entrepreneurial ideeën en initiatieven, maar er is momenteel te weinig efficiëntie om de valorisatiestap naar levensvatbare startups te maken. Dat komt onder meer door een gebrek aan financiële middelen, maar ook door een gebrek aan gespecialiseerde en georganiseerde kennis om de vertaalslag te maken. Met dit initiatief wordt daaraan tegemoet gekomen.”

Wat gaat de Nederlandse biotech hiervan merken?

Jan De Kerpel: “Op korte termijn zal het Nederlandse ecosysteem voordeel uit het fonds halen doordat er sneller nieuwe en tevens levensvatbare startups worden gecreëerd. Op middellange termijn zal het ecosysteem verder versterkt worden doordat nieuwe producten en uitvindingen zullen worden ontwikkeld in Nederland. Daardoor wordt hoogwaardige technologische kennis verder uitgebouwd. Tevens worden hoogwaardige arbeidsplaatsen gecreëerd en daarbij zullen bestaande netwerken van gespecialiseerde toeleveranciers verbeterd worden. Daarbovenop zullen academische ziekenhuizen op een preferentiële manier kunnen meewerken aan nieuwe productontwikkelingen wat op lange termijn zal bijdragen aan het feit dat de Nederlandse patiënten mogelijk sneller toegang zullen krijgen tot nieuwe geneesmiddelen en andere medische technologie. Tot slot zal ook de belastingbetalende samenleving bij dit alles baat hebben als producten hier ontwikkeld en geproduceerd worden en bedrijven verder groeien.”

In hoeverre zit dit fonds in het vaarwater van marktpartijen en venture capital in de biotech sector?

Jan De Kerpel: “Het fonds dient qua opzet een kraamkamer te zijn waarin nieuwe initiatieven levensvatbaar worden gemaakt kunnen worden en zo beter klaargestoomd kunnen worden om met sterke investeringsproposities naar de traditionele marktpartijen zoals venture capitalists te gaan. Het fonds is dus een ijsbreker in wiens vaarwater de VC’s lokale proposities beter zullen erkennen en daarmee kan het fonds ook een risico verlagende factor voor de VC’s worden.”

Op welke wijze gaat private equity in biotech voordeel van dit fonds hebben?

Jan De Kerpel: “Als het niet om venture capital gaat, dan investeert private equity niet in biotech met ontwikkelingsrisico. Dat is het domein van venture capital. Echter, door het ecosysteem te vergroten gaan er meer winstgevende toeleveranciers en andere service providers ontstaan die typisch wel financiering van private equity kunnen aantrekken. We zien het positieve effect dan ook op de middellange termijn voor private equity maar minder op korte termijn.’’

Wat zijn de belangrijkste do’s & don’ts voor dit fonds?

Jan De Kerpel: “Ten eerste moet er geen druk worden gevoeld om het geld aan het werk te zetten in middelmatige projecten. Met andere woorden: de kwantiteit moet niet boven kwaliteit worden gezet. Daarnaast moet voorkomen worden dat onduidelijke criteria worden gehanteerd waardoor kandidaat bedrijven een onvoorspelbaar traject moeten doorlopen. Vanzelfsprekend moeten ook de politiek en overige niet-rationale inmenging worden voorkomen, gecombineerd met strikte en onafhankelijke due dilligence door mensen met relevante ervaringen en kennis op elk dossier. Voorkomen moet worden dat meegesurfd wordt op de hype van het moment, met andere woorden: durf risico’s te nemen op de non-obvious dossiers. Tenslotte moet men een faciliterende partner willen zijn die de brug slaat tussen kennisinstellingen, overheid, biotechsector en financiers die sectorkennis en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.”

Wat gaat dit voor de M&A-sector in Nederland betekenen?

Jan De Kerpel: “Elke bloeiende en groeiende sector creëert een ecosysteem. Succesverhalen zullen niet alleen mogelijke M&A-targets worden om de onophoudelijke acquisitiehonger van grote corporaties te stillen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de overname van Kiadis door Sanofi. In de life science sector zien we namelijk dat ongeveer 60 procent van de Europese bedrijven wordt overgenomen door een ander Europees bedrijf waarbij nabijheid en bestaande relaties doorgaans de trigger zijn om tot een overname te komen. Toekomstige succesverhalen zullen zelf externe innovatie naar binnen moeten halen. Een mooi voorbeeld daarvan is de overname van Cellpoint door Galapagos, waarbij de relaties tussen het management van beide bedrijven al langer bestonden. Of bijvoorbeeld Pharming, wiens tweede commercieel product extern werd ingelicentieerd nadat het bedrijf met succes een commercieel platform had uitgebouwd op basis van het op-eigen-bodem gekweekte Ruconest.”  

Lees ook: Versnel IT-separaties bij life science deals
 

Gerelateerde artikelen