Hoogleraar Femke de Vries nieuwe AFM-bestuurder

Hoogleraar Femke de Vries volgt per 1 oktober AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren op. Die maakte eerder dit jaar al bekend te vertrekken bij de Autoriteit Financiële Markten. De Vries is benoemd voor een periode van vier jaar bij de financiële toezichthouder.
De Vries is sinds maart dit jaar bijzonder hoogleraar Toezicht bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor werkte ze sinds 2003 bij De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder en divisiedirecteur en had ze een belangrijke rol bij de cultuurverandering in het toezicht van DNB.
Ze heeft nu nog als secretaris-directeur de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB.
De Vries krijgt gezien haar brede ervaring en de zwaarte van de functie een inkomen boven de norm voor topinkomens. Inclusief pensioenbijdrage en onkostenvergoeding ontvangt ze bijna 219.000 euro per jaar. De grens voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector is 178.000 euro.
De Vries is benoemd voor een periode van vier jaar bij de Autoriteit Financiële Markten. Ze begint per 1 oktober in haar nieuwe functie bij de financiële toezichthouder. Mocht ze worden herbenoemd dan zal haar inkomen overeenkomstig het overgangsrecht van de normeringswet WNT in drie jaar tijd worden afgebouwd naar 209.000 euro.
Ook zijn afspraken gemaakt voor het inkomen in geval van herbenoeming in 2018 van AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven. Die zal dan uitkomen op 220.000 euro aan salaris.
Kockelkoren was vanwege de ziekte en het overlijden van AFM-topman Ronald Gerritse in 2013 nog een korte periode de hoogste baas bij de toezichthouder. Maar het bleef bij een interim-aanstelling. In april vorig jaar werd niet hij, maar NS-directielid Merel van Vroonhoven benoemd voor de belangrijke post.
 
(ANP)
 
Gerelateerde artikelen