Hoe navigeren private equity-firma’s door de slowdown?

Het klimaat voor fondsenwerving in de private equity-markt zal uitdagend blijven in 2024.

Montana Capital Partners (‘mcp’) heeft haar elfde ‘Annual Investor Survey’ gepubliceerd, genaamd ‘Private Equity in the Spotlight – How Leading Investors Navigate the Slowdown’. In het onderzoek komen de huidige investeringsstrategieën en voorkeuren van beleggers wereldwijd in private equity, waaronder family offices, stichtingen en institutionele beleggers, aan bod.

Ondanks een uitdagende marktomgeving blijkt uit het onderzoek dat beleggers een groeiende interesse voor private equity blijven tonen. 84 procent van de family offices en 41 procent van institutionele beleggers blijven meer dan tien procent van hun portefeuille alloceren naar deze beleggingscategorie, vergeleken met respectievelijk 81 procent en 39 procent in 2022. Dit wordt grotendeels gedreven door de aanhoudende overperformance ten opzichte van andere beleggingscategorieën.

Tegelijkertijd zijn de distributies (uitkering van dividend) in de private equity-markt duidelijk vertraagd. Tweederde van de respondenten ontving in 2023 minder opbrengsten dan verwacht, waarvan een derde aangaf dat de impact zelfs significant was. Verwacht wordt dat deze trend zal doorzetten in 2024, waarbij 44 procent van de respondenten lagere opbrengsten verwacht dan oorspronkelijk gemodelleerd. Niet verrassend staat de behoefte aan liquiditeit nu bovenaan de lijst van belangrijkste redenen om naar de secundaire markt te kijken.

De prestaties van private equity blijven over het algemeen veerkrachtig, met 78 procent van de beleggers die positieve of vlakke resultaten hebben gemeld in 2023 tot nu toe, wat de aantrekkelijkheid van de beleggingscategorie benadrukt. Toch is het aantal beleggers dat een afname verwacht in hun algehele allocatie naar private equity in de komende twaalf maanden toegenomen (negen procent van de beleggers tegenover drie procent in 2022), wat aangeeft dat het klimaat voor fondsenwerving in de private equity-markt in 2024 uitdagend zal blijven.

De enquête toont aan dat mid-market buyout en secondaries, gekozen door respectievelijk 75 procent en 66 procent van de beleggers, nog steeds de top twee strategieën zijn. Hierdoor zullen de allocaties naar secondaries naar verwachting toenemen: 85 procent van de respondenten is van plan hun allocaties naar secondaries te handhaven, te vergroten of te introduceren. De favoriete transactietypen zijn door limited partners (LPs) geleide transacties in het kleine en middelgrote marktsegment (37%) en door meerdere activa geleide transacties van general partners (GPs) (24%).

“Beleggers blijven prioriteit geven aan investeringsstrategieën die historisch veerkrachtig zijn gebleken in tijden van economische neergang en hoge rentetarieven”, merkt Marco Wulff, managing partner en CEO bij mcp, op. “Het belang van secondaries zal alleen maar toenemen naarmate beleggers stabiliteit, prestaties en vroege liquiditeit zoeken.”

 

Gerelateerde artikelen