Heeft Venture Capital nog wel toekomst?

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:28
Op het laatste event van dit jaar van de VEECEE Community werd er kritisch en onbevangen gebrainstormd met Venture Capital-expert Luisa Alemany.

Het was een beetje een officieuze kerst- en nieuwjaarsborrel voor de VEECEE Community, afgelopen woensdag. De stemming was opperbest – geen wonder, na een jaar waarin de VC-sector weer groeide, het fenomeen corporate venture aan betekenis won en er mooie successen te vieren waren in de Nederlandse start-up scene. Ook was het een mooi jaar voor de VEECEE Community met geslaagde events en een verdere professionalisering van het netwerk na het aangaan van de samenwerking met Alex van Groningen. Community manager Kimberley Galenkamp kon dan ook met veel plezier de avond openen en met veel vertrouwen beloven dat het volgend jaar net zo leuk gaat worden, nog afgezien van de snode plannen om de community, naast de borrels, te verdiepen en te verbreden met inhoudelijke bijeenkomsten. 

Op uitnodiging van het AIF was Luisa Alemany in het land: deze aan de universiteit van Oxford verbonden professor bedrijfskundige literally wrote the book on venture capital en er was dan ook niemand geschikter om het inhoudelijke deel van de avond te verzorgen. Alemany begon haar presentatie met een vraag uit een van de eerste papers (1989, nog pre-WWW) die er ooit over venture capital geschreven zijn: ‘how does a venture capitalist spend their day?’ Intussen ligt er 30 jaar onderzoek naar deze vraag en afgeleide vragen; hoe doen andere fondsen het? Waar letten ze op bij investeringen? En hoeveel van de tijd zit in due diligence versus de tijd die besteed wordt aan het uitonderhandelen van de deals? Op een meer gedetailleerd niveau: hoeveel uur per dag zitten de VC’s aan de telefoon? 

De antwoorden op deze vragen waren vaak verrassend, bij het beschouwen van de mondiale cijfers. Drie slides volgeschreven met dicht aaneenregen rijen percentages: het recept om de meeste groepen toehoorders in een diepe, gelukzalige slaap te brengen. Zo niet de VEECEE-community! De zaal veerde juist op bij complexe data, niet in de laatste plaats omdat de cijfers mooi de verschillen tussen de diverse ecosystemen laten zien. Zo blijkt dat Europese VC’s veel voorzichtiger te zijn met hun investeringen; de duur van due diligence en het gat tussen sourcing en closing van het dealproces liggen veel hoger dan Californië, om maar een zijstraat te noemen. De valuations liggen daarentegen lager. Daarnaast was er vooral een opvallend verschil tussen de reported tijd en aandacht van VC’s en de daadwerkelijk gemeten tijd bij het analyseren van de deals: de factoren die heel belangrijk waren volgens de dealmakers lieten zich eigenlijk niet zien in de data.

Na een analyse van de dealpraktijk in VC volgde nog een kort blokje over valuation en de zin en onzin van het waarderen van unicorns, met als belangrijkste les dat veel mensen zich blind staren op het prijsstickertje dat in de krant staat, zonder daarbij mee te wegen dat de aandeelhoudersstructuur vaak veel complexer is door een wirwar aan in eerdere fundringrondes vergaarde stemrechten, liquidation preferences en cashflow rights, die allemaal van invloed zijn op de returns en de handel in de aandelen. 

Nieuwsgierig geworden naar de colleges van Luisa Alemany? Alle informatie is hier te vinden. 

Na deze twee interessante thema’s was de zaal in de gelegenheid om vragen te stellen, en er werden flink wat harde noten gekraakt over het nut van de academische beschouwing van venture capital en, grappig genoeg, of venture capital eigenlijk nog wel zal voortbestaan in zijn huidige vorm, nu fintech als equity crowdfunding steeds populairder wordt. Gelukkig kon Alemany de zaal verzekeren dat ook in het huidige, steeds diverser wordende ‘equity buffet’ altijd ruimte zal zijn voor venture capital, omdat geld nu eenmaal niet alles is: ondernemersbegeleiding, het structuren van de equity story en het matchen van founders aan teams vormen immers de toegevoegde waarde van venture capital. 

Na het equity buffet was het tijd voor een mooie borrel aan het buffet van Roommate Aitana-hotel, zoals altijd met de open en enthousiaste sfeer die de VEECEE Community uniek maakt. 

De VEECEE Community bedankt haar sponsors Amazon Web Services, ABN AMRO en Houthoff

Gerelateerde artikelen