Groot is beter in een crisis

Laatst gewijzigd: 25 september 2023 09:45
Bedrijven die begrijpen hoe hun strategische opties beïnvloed worden door hun grootte, kunnen in tijden van crisis unieke kansen vinden.

Middel, Klein en Kwetsbaar

Kleine bedrijven worden harder geraakt. Hoewel de COVID-19 pandemie nog woedt en de exacte economische consequenties onduidelijk zijn, zien we steeds beter de blijvende gevolgen van deze crisis op de bedrijfsvoering. Hoewel de gehele economie gedwongen wordt zich aan te passen, is het duidelijk dat de gevolgen niet evenredig gedistribueerd worden. Uit een rapport van de OECD blijkt dat de economische sectoren die het meest direct beïnvloed zijn door de “lockdown” maatregelen 40% van de totale beroepsbevolking binnen de OECD landen omvatten. In dit rapport staat ook dat het MKB een relatief hoger risico op faillissement heeft, terwijl ze meer dan 75% van alle banen in deze sectoren vertegenwoordigen.

Het MKB zit dus in de hoek waar de meeste klappen vallen. Daarnaast hebben grote bedrijven -in het algemeen- nog voordelen die ze beter bestand maken tegen onverwachte, externe, schokken:

  1. Weerstand tegen fluctuaties in vraag en aanbod. Grotere bedrijven hebben vaak een divers portfolio van zowel klanten als leveranciers, in combinatie met een hoge mate van operationele flexibiliteit. Dit biedt hen de mogelijkheid om de focus te verleggen naar winstgevende markten, een betere risicospreiding te implementeren en de last van onderbenut arbeid en kapitaal verminderen.
  2. Verbeterde toegang tot kapitaal. Grotere bedrijven hebben doorgaans meer liquide middelen en daar boven op een betere toegang tot externe financiering.

Meer Fusie Acceptatie

Sommige dromen kunnen nu werkelijkheid worden. De turbulentie als gevolg van de COVID-19 crisis creëert kansen voor grotere en beter gekapitaliseerde bedrijven om hun positie in de markt te verbeteren. Bedrijven die in staat zijn geweest om in de afgelopen periode een gezonde balans op te bouwen hebben nu de mogelijkheid om deze middelen in te zetten en door middel van acquisities een actieve groei strategie na te streven.

Bedrijven met een solide COVID-19 actieplan kunnen op deze manier profiteren van de crisis door deals te zoeken die uniek zijn voor de huidige omstandigheden. Een combinatie van lagere waarderingen en een grotere acceptatie van consolidatie door marktregulatoren zou mogelijkheden kunnen bieden voor geografische uitbreidingen en uitbreidingen van het bedrijfsmodel, die voorheen niet beschikbaar of financieel niet aantrekkelijk leken.

Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse krantenmarkt. Enkele jaren geleden was consolidatie een gevoelig onderwerp en zijn verscheidende fusiepogingen mislukt. Tegenwoordig is er een breed besef dat schaalgrootte nodig is voor gezonde krantenbedrijven. Na enkele recente consoliderende fusies is het overgrote deel van de Nederlandse krantenmarkt nu in handen van twee buitenlandse (!) spelers.

Aantrekkelijk Rendement Overnames

De onconventionele opvatting dat bedrijven tijdens een recessie overnames zouden moeten nastreven, wordt ook ondersteund door historische gegevens. Uit analyses blijkt dat bedrijven die tijdens een economische crisis belangrijke overnames hebben gedaan, beter presteren dan bedrijven die dat niet deden. Er moet echter worden opgemerkt dat specifieke kenmerken van deze acquisitiecyclus verschillen van eerdere cycli. De huidige crisis wordt veroorzaakt door een externe gebeurtenis en veel bedrijven waren gezond tijdens deze schok. Voor elke transactie in deze periode is een grondige kennis van de dynamiek van zakelijke en fusies en overnames, in combinatie met op maat gemaakte due diligence, van cruciaal belang om een concurrentievoordeel te kunnen behalen.

Figuur 1: Total Shareholder Return (TSR)  groei in de nasleep van de 2008 financiele crisis

Kopersmarkt

Ook veder academisch onderzoek ondersteund de suggestie dat nu het optimale moment is voor grote bedrijven om te investeren. Onderzoek toont aan dat acquisities in recessieperiodes beter presteren dan in groeitijden, omdat ze relatief minder kosten. Het laat ook zien dat overnames van kleine bedrijven door grote bedrijven beter presteren dan grotere overnames, omdat ze gemakkelijker te integreren zijn. En hoewel onderzoek overnemers waarschuwt om uit de buurt te blijven van ‘falende bedrijven’, falen bedrijven nu doorgaans vanwege COVID-19, of de reactie van de overheid erop, en niet per se vanwege hun onderliggende prestaties. Met andere woorden, alle tekenen suggereren dat het een kopersmarkt is.

Tijd voor een Groeistap

In tegenstelling tot de grotere bedrijven, moeten kleine en middelgrote ondernemingen juist buiten hun eigen organisatie kijken om zich voor te bereiden op anorganische groei. Aangezien de economische vooruitzichten zeer volatiel blijven, is het proactief zoeken naar de juiste partner misschien wel het meest strategische om te doen. Er zijn drie routes voor kleinere bedrijven om hun blootstelling aan de gevolgen van de crisis te verminderen:

  1. Gebruik Private Equity om te groeien – Private Equity-bedrijven hebben geleerd van de vorige crisis en staan er nu veel beter voor. Ze kunnen een cruciale rol spelen door het verstrekken van kennis, kapitaal en andere capaciteiten aan kleinere bedrijven om hen te helpen de huidige uitdagingen te navigeren.
  2. Allianties oprichten – Strategische allianties kunnen relatief snel specifieke operationele kwetsbaarheden adresseren. Allianties tussen kopers en leveranciers kunnen bijvoorbeeld specifiek aantrekkelijk zijn in kapitaalintensieve industrieën waar een aanzienlijke heropbouw van de supply chain-netwerken nodig is. We zien een groeiende interesse in joint ventures en concurrenten die samenwerken om samen een kritische massa te bereiken.
  3. Vind op tijd een koper – Neem het initiatief en ga vroeg op zoek naar de optimale match voor uw bedrijf. Dit geeft veel meer controle over het proces en betere kansen.

Conclusie

Omvang is belangrijk en groter is beter tijdens een crisis, omdat externe schokken op die manier opgevangen kunnen worden. Kleine bedrijven zijn kwetsbaar, maar kunnen kritische massa bereiken met behulp van private equity of door het vormen van allianties. Bedrijven met vereiste schaalgrootte kunnen nu profiteren van de huidige kopersmarkt en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Nu investeren helpt niet alleen om een weg door de pandemie te banen, het geeft ook een voorsprong op de concurrentie die lang na de crisis vruchten zal afwerpen.

Door Arjan Groen, met dank aan Dr. Killian J. McCarthy en Milan Baars voor hun bijdragen aan dit artikel.

Gerelateerde artikelen