Groeiende overnameactiviteit in de Nederlandse prefab sector

Prefab sector trekt steeds meer investeerders aan.

De prefab sector in Nederland staat voor een periode van aanzienlijke groei, gedreven door fusies en overnames. Het huidige woningtekort en de nadruk op duurzaamheid zorgen ervoor dat zowel nationale als internationale strategische partijen, evenals investeringsmaatschappijen, steeds meer geïnteresseerd zijn in innovatieve en rendabele bouwmethoden. Deze ontwikkelingen leiden tot een toename van nieuwe toetreders op de markt.

Dat blijkt uit een Industry Report van Aeternus.

Drie belangrijkste drijfveren voor overnames
De voortdurende interesse in de Nederlandse prefab sector is te danken aan drie hoofdredenen:

1. Groei
De Nederlandse prefab sector biedt veelbelovende groeimogelijkheden door de voortdurende vraag naar woningen en de schaarste aan arbeidskrachten. Regelgeving die duurzame en circulaire bouwmethoden bevordert, speelt eveneens een rol. Investeerders zoeken naar een balans tussen winst en duurzaamheid, wat de sector aantrekkelijk maakt.

2. Consolidatie
Prefab bouwmethoden zijn efficiënter en kosteneffectiever op grotere schaal. Investeerders zien consolidatie als een manier om productiecapaciteit te maximaliseren, standaardisatie te bevorderen, en schaalvoordelen te benutten. Dit verhoogt het concurrentievermogen en de winstgevendheid van prefab bedrijven.

3. Diversificatie
De voortdurende transacties in de prefab sector tonen de kracht van prefab als een duurzaam alternatief voor traditionele bouwmethodes. Het biedt een levensvatbare optie die voldoet aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke bouwoplossingen.

Waardering van bedrijven in de prefab sector
Bedrijven in de prefab sector worden vaak gewaardeerd met behulp van de EV/EBITDA multiple. Dit is een snelle en robuuste methode om de marktwaarde te bepalen. Als vergelijkbare bedrijven recent zijn verkocht tegen een gemiddelde EV/EBITDA van 10x, dan kan een bedrijf met een EBITDA van één miljoen euro een bod verwachten van tien miljoen euro.

Investeerders zijn bereid om meer te betalen voor bedrijven in de prefab bouwsector dan voor traditionele bouwbedrijven, gelet op de lange termijn hogere groei en winstverwachting voor de prefab bouwsector.

Investeerders en innovatie
Investeringsmaatschappijen tonen grote interesse in innovatieve bedrijven binnen de Nederlandse prefab sector. Ze stimuleren verdere groei en innovatie door strategische ondersteuning te bieden en groeimogelijkheden te identificeren. Deze samenwerkingen helpen bedrijven nieuwe markten te betreden, hun activiteiten te optimaliseren, en marktaanpassingen effectief te beheren.

Meer informatie
Voor een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen en vooruitzichten in de prefab sector en recente overnames, zie het Industry Report van Aeternus: ‘Prefab: duurzame katalysator voor groei in de bouwsector’.

Gerelateerde artikelen