Gilde Healthcare heeft zorg in de genen

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:29
Ondanks de donkere wolken verwachten Van Gorp en De Bruin een aanhoudende dealflow in de zorgsector.

Gilde Healthcare sloot in maart 2022 haar vierde Private Equity-fonds met een waarde van 517 miljoen euro. Eind augustus werd de eerste deal van dit fonds aangekondigd: de aankoop van Sanquin Reagents. Hugo de Bruin en Jasper van Gorp leggen uit waarom deze transactie exemplarisch is voor de werkwijze van het fonds. 

Intro
Een belangrijk deel van de diagnostiek in de zorg verloopt via het bloed. Daarbij gaat het om het meten van bloedwaardes. Hiervoor is niet alleen analyseapparatuur nodig maar ook specifieke reagentia: stofjes die reageren met het bloed om zo bijvoorbeeld bepaalde ziektes aan te tonen. Het ontwikkelen van deze reagentia gebeurt onder meer bij het bedrijf Sanquin Reagents, opgezet binnen Sanquin Health Solutions. Deze commerciële onderneming, die valt onder stichting Sanquin Bloedvoorziening, draagt nu haar reagentiatak over aan Gilde Healthcare. Een overnamebedrag wordt niet genoemd, maar de partijen maken wel kenbaar dat het bedrijf een omzet heeft van 25 miljoen euro per jaar en zo’n 100 medewerkers heeft. 

In Vitro
Sanquin Health Solutions verkocht de reagentiatak met het idee dat het bedrijf buiten de groep beter kan groeien. Hugo de Bruin, Partner bij Gilde Healthcare, licht het groeiplan toe: “We zetten in op het verder uitbouwen van de commerciële relaties. Sanquin Reagents levert een aantal hoogwaardige testen aan de grote aanbieders van medisch diagnostische testen. Het bedrijf is al in gesprek met bestaande en nieuwe klanten om haar activiteiten verder uit te breiden, wat een sterke groei voor de komende jaren op kan leveren. Verder zetten we in op verdere professionalisering en de uitbreiding van de productie.” 

Het gaat hierbij om een wereldwijde markt, waarbij Sanquin Reagents vooral een toeleverancier is voor de grote fabrikanten die analyse apparatuur levert voor diagnostiek. “Sanquin Reagents zit in Nederland maar de meeste klanten zijn gevestigd in het buitenland.” Belangrijke markten zijn de Verenigde Staten, China en Duitsland. Ook productontwikkeling speelt een rol, maar het ontwikkelen van nieuwe reagentia is een zaak van lange adem. Het goedkeuringsproces duurt lang en nieuwe producten moeten uitgebreid getest worden. “Het is daarom ook geen markt waar nieuwe concurrenten zomaar in kunnen stappen.”

Dat Sanquin Reagents bij Gilde Healthcare terecht kwam is geen toeval, meent De Bruin. “Wij hebben een goede relatie met Kempen & Co. en het is een sector waar we een sterk track-record in hebben opgebouwd. Zo hebben we binnen Gilde Healthcare al in meerdere diagnostische bedrijven geïnvesteerd. Toen het informatiememorandum binnen kwam konden we dan ook snel schakelen en was het voor ons vrij snel helder wat het bedrijf deed.”

Naast dat het product op zakelijk niveau goed past bij Gilde sluit het bedrijf ook goed aan bij de missie van het fonds. “We hebben het criterium dat een bedrijf moet bijdragen aan betere zorg. We gaan niet voor de quick wins, maar voor bedrijven die ook een langetermijnvisie hebben op het verbeteren van de zorg.” 

“We hebben het criterium dat een bedrijf moet bijdragen aan betere zorg.”
–    Hugo de Bruin, Partner bij Gilde Healthcare

Jasper van Gorp, Managing Partner bij Gilde Healthcare, schetst de context van deze transactie binnen de bredere strategie van Gilde Healthcare en de huidige markt voor PE-investeringen in deze sector. “Ons thema is better care, lower cost. We richten ons op bedrijven die de zorg beter maken of de kosten structureel verlagen. Zeker nu is dat belangrijk omdat we voor grote uitdagingen in de zorg staan, zoals het tekort aan personeel, toenemende kosten, in combinatie met een toenemende ziektelast van de bevolking. Qua transactie omvang richten we ons op de lower mid market in de regio’s Benelux, DACH, de Nordics en het Verenigd Koninkrijk. Noordwest-Europa, samengevat. Onze kracht is een diepe sectorfocus. We hebben in twintig jaar heel veel kennis vergaard en een groot netwerk opgebouwd. Hoewel Nederland de basis is, is internationalisering in de zorg een belangrijk thema in onze investeringsstrategie. Nederland is een mooie markt: de wetenschap staat op een hoog niveau en de algemene zorg ook. Niet alles gaat altijd perfect, maar internationaal gezien doen we het goed, ook qua toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Daar kunnen we in andere landen wat van toepassen. Elk land heeft zijn eigen sterke kanten: uit Duitsland komt bijvoorbeeld veel medische technologie, vaak nog van familiebedrijven die wij kunnen helpen met hun internationale expansie.” 

Ook het kennisniveau binnen Gilde Healthcare op het gebied van complexe medische technologie en de navenant lastige regelgeving noemt Van Gorp als kracht van het fonds. 

“We richten ons op bedrijven die de zorg beter maken of de kosten structureel verlagen.”
–    Jasper van Gorp, Managing Partner bij Gilde Healthcare

Track record
Het team van Gilde ziet ook dat door de coronapandemie de aandacht voor toegankelijke gezondheidszorg toeneemt. Daarmee is er ook meer aandacht vanuit investeerders voor de zorgsector, met een grotere omvang van de fondsen die zich op deze sector richten als gevolg. Hoewel de concurrentie op de PE-markt toeneemt door het toegenomen kapitaal heeft Gilde Healthcare een aantal unieke eigenschappen om de markt voor te blijven, zegt Van Gorp. “We zijn altijd actief naar deals aan het kijken. We doen wel in processen mee, maar tweederde tot driekwart van onze deals vinden we door bedrijven actief te benaderen.” 

Limited Partners weten Gilde Healthcare dan ook goed te vinden. “We hebben een heel goed trackrecord en LP’s zijn enthousiast over het type investeringen dat we doen. We staan ook hoog op het lijstje bij pensioenfondsen en andere institutionele investeerders die zorg hoog op de agenda hebben staan.” 

Aan de andere kant weet Gilde Healthcare ook goed een brug te slaan met de verkopende ondernemers waardoor het fonds vaak een streepje voor heeft. “Je moet een goede prijs bieden, maar ook expertise. We hebben bewezen dat we bedrijven kunnen laten groeien. Als we aan tafel komen hebben we het inzicht in de markt en kunnen we meteen perspectief op groei bieden. Wij kennen de sector door en door en kunnen daarom direct als sparringpartner optreden. Dat resoneert.” Dat heeft soms ook met persoonlijke expertise te maken: Van Gorp is opgeleid tot apotheker, iets wat volgens hem zeker helpt bij deals in deze sector. 

Ondanks dat er zich donkere wolken samenpakken boven het economisch klimaat verwachten Van Gorp en De Bruin een aanhoudende dealflow in de zorgsector. Door de aard van de markt investeren limited partners niet alleen vanuit financieel oogpunt in de zorg, maar ook voor de maatschappelijke impact. Daarnaast expandeert de zorgmarkt nog altijd door demografische ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei en vergrijzing. We kunnen dus ongetwijfeld in de komende jaren nog veel meer mooie transacties verwachten van het fonds. 
 

Gerelateerde artikelen