Gemengde verwachtingen voor M&A-deals in Europa door economische onzekerheid

Met name aan de bovenkant van de markt lijkt er weinig beweging in te zitten.

Door: Pieter van Duijvenvoorde, advocaat en partner bij CMS en Dena Mokhberolsafa, advocaat, senior associate bij CMS

De Europese M&A-markt staat mogelijk voor een uitdagend jaar, zo blijkt uit de elfde editie van de ‘European M&A Outlook’ die samengesteld is door CMS in samenwerking met Mergermarket. M&A-professionals zijn verdeeld over de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden: 43% verwacht een daling in activiteiten, terwijl 35% een stijging voorspelt. Dit is een opmerkelijke verschuiving ten opzichte van de voorspellingen van vorig jaar, toen 73% groei voorzag.

Belangrijkste obstakels
In de eerste helft van 2023 daalde de totale transactiewaarde met 47% tot 316 miljard euro, terwijl het transactievolume slechts met 12% afnam tot 7.608 deals. Deze daling wordt toegeschreven aan een afnemende risicobereidheid onder kopers, hogere financieringskosten en voorzichtig leengedrag. Daarnaast speelden de gevolgen van bankfaillissementen in de Verenigde Staten en Europa en de inflatie een rol.

Bijna de helft (48%) van de dealmakers ziet inflatie en de druk van stijgende rentetarieven als belangrijkste obstakels voor M&A in het komende jaar. De inflatie is echter sinds het begin van het jaar gedaald en daardoor zijn er minder zorgen over een mogelijke regionale recessie.

Pieter van Duijvenvoorde, Partner en Hoofd van de Corporate/M&A Praktijkgroep bij CMS in Amsterdam, zegt: “Met name aan de bovenkant van de markt lijkt er weinig beweging te zitten ten aanzien van fusie- en overnameactiviteiten. Met de daling van de inflatie komt er meer zekerheid in de markt, wat kan werken als een aanjager van fusies en overnames. Bovendien zal, naar verwachting, ESG een belangrijke dealdriver zijn in Europa.”

ESG als mogelijke dealdriver
Opvallend is dat maar liefst 64% van de dealmakers de opkomst van ESG-regelgeving als belangrijke stimulans ziet voor M&A activiteit in Europa. Dealmakers zien ondergewaardeerde ondernemingen (36%) en turnaround opportunities (35%) als nieuwe kansen voor transacties. Dit is gezien de daling van de waarderingen van beursgenoteerde bedrijven in de afgelopen achttien maanden niet onverwacht.

Bovendien vormen ESG-overwegingen volgens 93% van de ondervraagde dealmakers een belangrijk onderdeel van de due diligence van hun organisatie. Maar liefst 85% verwacht dat ESG-regelgeving het toezicht op fusies en overnames de komende drie jaar zal verscherpen.

M&A kansen in TMT en Energy
Voor specifieke sectoren liggen kansen en uitdagingen in het verschiet. Meer dan een derde van de respondenten verwacht de grootste toename in nieuwe deals in de TMT-branche (37%) en de energiebranche (36%). De farmaceutische, medische en biotechnologische sector daarentegen worden door 42% van de ondervraagden gezien als de sectoren waar de minste groei verwacht wordt. Lees in het kader beneden meer over verwachtingen in de Europese energiesector.

Over het onderzoek
De CMS European M&A Outlook biedt een uitvoerige beoordeling van het transactiesentiment op de Europese M&A-markt. In het tweede kwartaal van 2023 ondervroeg Mergermarket beleidsbepalers van 240 ondernemingen en 90 private equity-firma’s in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific over hun verwachtingen voor de Europese M&A-markt in het komende jaar. Van de 330 respondenten heeft 70% zijn hoofdkantoor in Europa, terwijl de overige 30% gelijk is verdeeld over Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Van alle respondenten is 85% de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij een M&A-transactie en 81% is van plan het komende jaar een M&A-transactie te ondernemen. Alle antwoorden zijn anoniem en de resultaten worden in geaggregeerde vorm weergegeven. De elfde editie van de CMS European M&A Outlook is te vinden op de website cms.law.

CMS is partner van de M&A Community

 

Gerelateerde artikelen