M&A Trendonderzoek 2024: Wat doen de strategen?

De trends voor bedrijfsovernames, deinvesteringen en distressed M&A-deals.

• Hogere rentes, inflatie en kosten leiden tot een toename in ‘distressed’ overnames, verwacht ruim 81 procent van de M&A-experts.

• Desinvesteringen zullen naar verwachting toenemen, vooral bij grote corporates. Dit komt omdat bedrijven zich meer zullen richten op hun kernactiviteiten en niet-kernactiva zullen afstoten.

Dealmakers zijn het erover eens: de komende maanden zullen in Europa meer distressed deals plaatsvinden (volgens 81,5%). Verder zijn de meningen over de markt verdeeld.

Dat blijkt uit het M&A Trendonderzoek 2024 van M&A en Ansarada.

Dit toonaangevende digitale magazine kwam tot stand middels een online survey onder 247 M&A-professionals. De redactie van M&A interviewde ook 28 topdealmakers live voor dit onderzoek. Klik op het onderstaande icoon om het magazine gratis en zonder inlog te lezen:

Meer distressed deals
“Wellicht dat er enige groei zal zijn in de markt voor distressed deals nu coronaschulden moeten worden terugbetaald moeten terwijl de economische onzekerheid toeneemt”, zegt Michelle van Huijstee, Private Equity Leader bij Deloitte. “Bedrijven met financiële problemen zullen mogelijk op zoek gaan naar oplossingen, wat kan leiden tot meer transacties in dit segment.”

Gaby Smeenk, partner in de sectie M&A en Capital Markets van advocatenkantoor De Brauw is stelliger: “Er komen meer distressed deals, waarbij niet alleen bedrijven die failliet zijn gegaan zijn betrokken, maar ook bedrijven die in de financiële problemen zijn gekomen.”

Ytzen Marseille, partner bij boutique advocatenkantoor JB Law, ziet nu al meer distressed deals. “Waarbij de target verlieslatend maar niet failliet is. Ik noem het maar eurodeals, waarbij een koper voor één euro een zaak overneemt, maar zich wel verbindt aan de verplichting om verder in het bedrijf te investeren. Daarbij wordt ook vaak van de schuldeisers verlangd dat zij een haircut nemen. Dat is eigenlijk een heel interessante dynamiek, want je neemt een groter risico als koper en je hebt het veel meer over de toekomst: hoe krijgen we de zaak weer op de rit? Dan is het ook wat spannender hoe de deal gaat lopen. Een M&A-deal bij een bedrijf waar alles goed mee gaat verloopt meestal volgens een vast stramien. Een ‘eurodeal’ is wat unieker en meer maatwerk.”

De precieze (financiële) constructie bij een distressed deal hangt sterk af van hoe een bedrijf gefinancierd is, zegt Mark Stoelinga, Associate Director van corporate finance consultancy Clearwater International. “De rentestanden waren lange tijd erg laag en veel bedrijven zijn op zo’n lage stand gefinancierd. Met de hogere rentes kan het zijn dat ze binnen één à drie jaar een herfinanciering nodig hebben – of moeten worden verkocht indien dit niet mogelijk blijkt.”


“Er komen meer distressed deals, waarbij niet alleen bedrijven die failliet zijn gegaan zijn betrokken, maar ook bedrijven die in de financiële problemen zijn gekomen.”
– Gaby Smeenk, De Brauw Blackstone Westbroek

Misschien meer desinvesteringen en minder bedrijfsovernames

Op het eerste gezicht lijkt het een duidelijk verhaal. “Desinvesteringen zullen toenemen, vooral bij grote corporates. Dit komt omdat bedrijven zich mogelijk zullen specialiseren in hun kernactiviteiten en niet-kernactiva zullen afstoten”, zoals Michelle van Huijstee van Deloitte zegt.

Die beweging zou een extra impuls kunnen krijgen “doordat bedrijven in de problemen komen vanwege de hoge rente en de verplichting om Covid 19-leningen te moeten terugbetalen waardoor ze zich gedwongen zien om (onderdelen) te verkopen”, zegt Ewald van Hamersveld, Partner KPMG.

Gaby Smeenk van De Brauw wijst ook op de verkoop van onderdelen als optie. Gedeeltelijke desinvesteringen, met andere woorden: “Dit type transacties waarbij een minderheidsinvesteerder aan boord stapt lijkt aantrekkelijk voor zowel investeerders als verkopers: de investeerder loopt beperkt risico, de vennootschap (bij uitgifte van nieuwe aandelen) of de verkoper kan kapitaal aantrekken.”

De desinvesteringstrend zou bovendien versterkt kunnen worden doordat veel private equity-partijen bedrijven willen verkopen, zegt Richard Reis, partner bij investeerder Argos Wityu: “We verwachten ook iets meer activiteit bij desinvesteringen van door private equity ondersteunde bedrijven. Er zijn private-equityhuizen die het einde van hun investeringscyclus hebben bereikt, wat betekent dat we meer exits (secondaries) zullen zien.”

Terughoudendheid om te verkopen
Toch is slechts een kleine meerderheid (nog geen 55 procent) van de ondervraagde dealmakers overtuigd dat desinvesteringen een hoge vlucht zullen nemen. Er zijn ook goede redenen voor twijfel, zegt Bas Mees, partner bij boutique advocatenkantoor Rutgers & Posch. Want: “Onze verwachting is dat de markt voor bedrijfsovernames gaat krimpen, vooral waar het gaat om strategische overnames waar bedrijven elkaar overnemen. De markt ontwikkelt zich van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt, waarbij verkopers hogere prijzen verwachten dan kopers bereid zijn te betalen. Bedrijven die hun activa willen verkopen, zullen worden geconfronteerd met een afname van waarderingen en prijzen die ze kunnen ontvangen vanwege de slechtere marktomstandigheden.” Daarom verwacht hij ook dat bedrijven terughoudend zullen zijn om te verkopen, ‘tenzij ze een zeer waardevol activum hebben dat veel interesse wekt’. Of genoegen nemen met een lagere prijs dan aanvankelijk gehoopt.


“De markt ontwikkelt zich van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt, waarbij verkopers hogere prijzen verwachten dan kopers bereid zijn te betalen.”
– Bas Mees, Rutgers & Posch

Of er inderdaad minder bedrijfsovernames zullen plaatsvinden en/of overnames tegen betrekkelijk lage prijzen? Daar zijn de respondenten het niet met elkaar over eens. Minder dan de helft (een kleine 48 procent) gelooft dat in een stijging van bedrijfsovernames, een iets grotere groep voorziet een daling (ruim 17 procent) of een gelijk niveau (35 procent). Wanneer we kijken naar fusies en overnames in het algemeen, inclusief overnames door private equity, verwacht 55 procent een stijging.

Lees ook: Buy & build is top driver achter acquisities in 2024

Gerelateerde artikelen