De grootste PE-kansen en risico’s volgens private equity CFO’s

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:35
Talent management is cruciaal voor het succes van private equity-firma's de komende jaren. Wat CFO's als de grootste risico's beschouwen hangt al van de regio waar de PE-firma's gevestigd zijn.

In hun laatste Global Private Equity Survey kijkt EY naar de rol van Chief Financial Officers (CFO's) bij private equity firma’s. Welke rol speelde zij in de snelle groei en transformatie van de PE-industrie?  

Toen de survey begon tien jaar terug, hadden CFO's te maken met de implementatie van veel nieuwe wet- en regelgeving die volgde op de wereldwijde financiële crisis van 2008/2009. Hiervoor werd veel nieuwe technologie ingezet om gelijke tred te houden met rapportage, boekhoudkundige en fiscale eisen. Deze technologie stelde private equity firma's vervolgens in staat om hun investeerders en managers te ondersteunen met data-analyses. 

Hierdoor is de rol van finance executives bij PE-firma's veranderd. Zij zijn niet langer alleen maar de leider van routinematige financiële functies, zoals boekhouding, belastingen en crediteurenadministratie, maar de rol is verbreed naar meer strategische functies, zoals het ondersteunen van de investeringsprofessionals en portefeuillebedrijven. 

Gezien de veranderende eisen van de sector moest de ideale CFO voor private equity zowel technisch zeer goed onderlegd als data-savvy worden. Deze vaardigheden worden steeds belangrijker in de huidige volatiele macro-economie om concurrerend te blijven en succesvol de investeringsstrategie te helpen uitvoeren. Dit wordt gereflecteerd in de trends en uitdagingen die de CFO's van PE-firma's de komende jaren verwachten.  

CFO's verwachten aanhoudende groei private equity 
In het onderzoek van 2023 hebben CFO's aangegeven dat ze verwachten dat de groei van de afgelopen tien jaar zal aanhouden. Of deze groei net zo sterk zal zijn als in de afgelopen jaren valt nog te bezien, maar de meeste private equity CFO's hebben er alle vertrouwen in dat de activa de komende jaren zullen blijven groeien, zelfs in een volatielere economie. 43 procent van de respondenten verwacht bescheiden groei en maar liefst 44 procent verwacht zelfs versnelde groei. Met die groei komt meer verantwoordelijkheid en de CFO's geven aan dat ze een volwassen operationeel model aan het bouwen zijn dat in overeenstemming is met de verwachte groei. 

Zo gaan private equity CFO's marge-erosie tegen 
Marge-erosie is van oudsher een punt van zorg voor private equity-bedrijven en CFO's spelen een leidende rol bij het helpen van hun organisaties om de marges in stand te houden. Dat krijgt nog eens een verhoogde focus in deze periode van marktvolatiliteit.  

Terwijl de meeste respondenten bevestigden dat ze hun historische marges vasthielden, zei bijna een kwart (van 22%) dat ze last van marge-erosie hadden. Als deze huidige macro-economische trends standhouden, kunnen we verwachten dat CFO's meer maatregelen zullen nemen om hun marges op peil te houden. De meest populaire maatregelen om marge-erosie tot nu toe tegen te gaan zijn: 
1. Inzetten van nieuwe technologie; 
2. Meer zaken outsourcen; 
3. Heronderhandelen tarieven met leveranciers; 
4. terugschroeven reisbudgetten; 
5. Verminderen van kantoorruimte.  

CFO's vergroten hun strategische focus op talentmanagement 

Om hun aanhoudende groei te ondersteunen, hebben PE-bedrijven consequent gezegd dat het managen van talent belangrijker is geworden. Of het nu gaat om het inhuren van talent om de groei op te vangen, toptalent te behouden of programma's te implementeren voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (DEI), bedrijven zijn constant gefocust op talent om private equity-bedrijven te helpen concurreren in de sector.  

PE-bedrijven van verschillende groottes trekken aan verschillende hefbomen om de behoeften van werknemers beter te begrijpen. 82 procent van de grotere private equity-firma's gaven aan vooral te vertrouwen op meer traditionele en formele maatregelen zoals enquêtes en focusgroepen. Aan de andere kant gaf 85 procent van de kleinere PE-organisaties aan dat ze vertrouwden op meer informele sociale bijeenkomsten om feedback te verzamelen. Zowel grote als kleine firma's gebruiken verbeterde exit-interviews als strategie. 

Steeds meer ESG-vragen van Limited Partners 
Environmental, Social & Governance (ESG) blijft ook een hot topic onder PE-partners en hun vermogensbeheerders. Hoewel we in Europa en Azië meer aandacht zien voor dit onderwerp, rapporteerden alle regio's toenemende aandacht voor ESG-governance. Limited Partners stellen PE-managers steeds vaker gerichte vragen over hoe zij hun portefeuillebedrijven helpen met ESG-gerelateerde zaken. ESG stond nauwelijks op de radar toen EY tien jaar geleden met dit onderzoek begon, maar het is nu een strategische topprioriteit geworden, vooral voor grotere partijen. De manier waarop PE-firma's hun ESG-verhaal vertellen zal van grote invloed blijven op de manier waarop beleggers hun kapitaal toewijzen aan de particuliere beheerders. 

Tijdperk van macro-economische en geopolitieke onzekerheid 

Wat de toekomst betreft, gaat de private-equitysector, samen met alle sectoren van economie, een tijdperk van toenemende onzekerheid tegemoet, dat net zo significant kan zijn als de financiële crisis van 2008-2009. Bedrijven uitten met name dezelfde bezorgdheid over het potentieel dat door verzadiging de dealflow zou kunnen opdrogen wanneer een wereldwijde recessie de groeiniveaus aantast.  

Meer dan de helft, of 51 procent, van de in Noord- en Zuid-Amerika gevestigde bedrijven zei bezorgd te zijn over een wereldwijde recessie, en 49 procent van die bedrijven maakte zich ook zorgen over de dealflow. Een derde van de bedrijven in Azië noemde een wereldwijde recessie als hun grootste zorg voor de industrie.  

Geopolitieke zorgen waren meer uitgesproken in EMEIA, waar 45 procent van de CFO's dat noemden als hun grootste zorg voor de private equity-sector, terwijl slechts elf procent van de in Amerika gevestigde bedrijven hetzelfde opmerkte. Logisch gezien de verwoestende oorlog in Oekraïne die nog steeds plaatsvindt op het Europese continent.  

Bekijk hier het volledige onderzoek 
 

Gerelateerde artikelen