‘Private equity is de mooiste job ter wereld, ook voor vrouwen!!’

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:35
De tweede rapportage van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en Level 20 over het aantal vrouwen in PE en VC toont bemoedigende cijfers, al blijven de uitdagingen groot. Cilian Jansen Verplanke en Ellen de Kreij van Level 20 lichten toe.

Vrouwen met een missie: Cilian Jansen Verplanke en Ellen de Kreij maken zich al jaren hard voor meer diversiteit in de private equity- en venture capital sector. Als bestuurders van Level 20 – non profit organisatie met als ambitie twintig procent vrouwen in senior posities – kan het duo bogen op lange en indrukwekkende loopbanen in de branche. Jansen Verplanke is Co-Founder en Partner bij Karmijn Kapitaal, De Kreij werkt al sinds 2002 voor Apax Partners, afgelopen jaren in de rol van Lead Advisor ESG Practice.

Daarnaast – en bovenal – zijn beiden bevlogen voorvechters voor meer vrouwen in hun vakgebied. Ze werken samen in het bestuur van de Nederlandse tak van Level 20. Samen met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) werd de sector afgelopen jaar voor de 3e x in rij doorgelicht; een team van PGGM voerde dat onderzoek (voor de cijfers, zie kader) diepgaand uit. 

“De cijfers tonen aan dat het de goede kant op gaat”, zegt Ellen de Kreij. “Gelukkig werken er steeds meer vrouwen in de PE- en VC-sector. Afgelopen jaar bestond 29 procent van de toename van investment professionals uit vrouwen. Zeker bemoedigend.”

Cilian Jansen Verplanke: “Level 20 en de NVP hebben zich afgelopen jaren met verve ingezet om meer vrouwen naar de sector te trekken en dit onderzoek bewijst dat daarmee resultaten zijn geboekt. Maar we zijn er bij lange na niet. Vergeleken met andere Nederlandse sectoren lopen we nog steeds sterk achter en ook Europees gezien bungelen we onder aan lijsten, daar waar het deelname van vrouwen in PE en VC betreft.”

Aan boord halen, behouden én laten groeien 
Beiden wijzen erop dat het niet alleen zaak is vrouwen aan boord te krijgen, maar dat er ook werk moet worden gemaakt hen voor de sector te behouden en te laten doorgroeien naar senior functies. ‘Neem vrouwen aan, hou ze, geef ze promotie’, is de boodschap van Level 20 en de NVP.

“Onze initiatieven worden door bijna alle grote namen in de sector gedeeld, zeker ook door mannen in senior investeringsrollen”, vertelt Cilian Jansen Verplanke. “Dat alles is bemoedigend, we zien ook dat ons mentor programma heel goed functioneert. Dat programma is zo ingericht dat vrouwelijke investeringsprofessionals met een werkervaring van ongeveer vijf jaar een mentor – dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn – krijgen. Die mentor is een senior investeringsprofessional van een ander PE- of VC-fonds.”

In een interview met M&A Magazine, zei Cilian Jansen Verplanke in het voorjaar van 2021 over dat mentorprogramma: “Mentoren doen dit pro bono en met ongelooflijk veel plezier. In een zeer competitieve industrie is het feit dat partners van een PE-fonds een jonge talentvolle professional van een ander fonds helpt – door met tijd en aandacht advies support te leveren – mijns inziens het grootste bewijs dat dit thema door hen omarmd wordt.”

Nederland blijft achter bij overig Europa 
Verplanke nu, bijna twee jaar later: “Ondanks de positieve ontwikkelingen en signalen zien we dat Nederland nog altijd achterblijft bij andere EU-lidstaten, over de Verenigde Staten wil ik het niet eens hebben. Want aan die andere kant van de oceaan lopen ze, daar waar het de S van Social in de drie letters die ESG vormen betreft, ver op ons vooruit.”

De verschillen met de rest van Europa zijn bepaald niet gering. Zo worden junior PE-functies in Nederland voor twintig procent door vrouwen bezet, terwijl in geheel Europa dat percentage 32 procent bedraagt. De verhoudingen in banen op mid niveau: veertien procent voor Nederland, twintig procent voor Europa. En qua senior functies: vier procent voor Nederland, negen procent voor Europa. 

“Die Nederlandse verhoudingen man-vrouw in met name private equity wekken vaak verbazing bij mijn Engelse collega’s, zegt Ellen de Kreij. “Op het oog zo’n vooruitstrevende maatschappij en dan in deze sector zo achterlopend op andere Europese landen.”

“Tja”, vult Cilian Jansen Verplanke aan, “Het gebrek aan goede kinderopvang, vrouwen die thuis zijn voor de kinderen, dat conservatieve beeld lijkt nog steeds deels te heersen. Als je als vrouw full time werkt, krijg je maar al te vaak de vraag voor je kiezen: ‘Wanneer ga jij het nou eens léuk hebben…’ 

Nederlandse PE-fondsen zijn vaak nog altijd mannenbastions. Wij kijken nu alleen naar gender, nog niet eens naar etniciteit. Eerst maar eens dat aantal vrouwen ‘regelen’ want die vertegenwoordigen toch 50 procent van de samenleving.”

‘PE en VC zijn géén deep dark finance sectoren’ 
Het gaat dus de goede kant op, aldus de conclusie van het onderzoek, maar in een laag tempo. In 2022 waren 88 van de 747 investment professionals in private equity vrouw. Een jaar eerder was die verhouding 68 van de 691, een procentuele stijging van tien naar twaalf procent. Venture capital doet het een stuk beter; vorig jaar waren 88 van de 447 investment professionals vrouw, in 2021 was die verhouding 65 van de 365, een stijging van achttien naar twintig procent. Groei is vooral te zien op junior niveaus. Hier lijken de inspanningen van Level 20 zich uit te betalen.

“Wij hebben tijdens de pandemie veel webinars over private equity georganiseerd voor studenten. De interesse is hoog met vaak meer dan 100 deelnemers – ook veel vrouwelijke studentes. Alle deelnemers willen weten wat het private equity vak inhoudt”, zegt Ellen de Kreij. “We introduceren jonge mensen in ons vakgebied en proberen het vak te demystificeren. Ook organiseren we sinds 2021 in de zomer een tweedaagse Private Equity Summer Academy voor vrouwelijke studentes waarmee we het vak laagdrempeliger maken.”

Cilian Jansen Verplanke: “Onze boodschap is dat PE en VC geen deep dark finance sectoren zijn. Dit is een multi-talented vak en vraagt om multi-talented professionals. Een vak waarin je tegelijkertijd waarde creëert, omgaat met management teams, strategische visies mee uitzet voor de lange termijn, verbinding en harmonie zoekt. Een vak waarin jij de gedane investering doet groeien, samen mét die juiste CEO. De leukste job van de wereld.”


Cilian Jansen Verplanke (links) en Ellen de Kreij

‘Telkens weer loop je die marathon’
Ellen de Kreij: “Dit is een vak waar je veel uithoudingsvermogen voor moet hebben: je loopt die marathon, elke keer weer. Private Equity is geen specifiek studievak. De meesten van ons hebben finance gedaan, maar je kunt gerust ook een student geschiedenis aannemen die veel talent heeft en die vervolgens de cijfers leren.”

Level 20 werd in 2015 in het Verenigd Koninkrijk gestart en heeft inmiddels de steun van meer dan 2.500 PE-professionals in Europa en 100+ GP- en LP sponsors. De Nederlandse tak zag in het najaar van 2018 het levenslicht. Doel van Level 20: twintig procent van de senior posities in de sector moeten door vrouwen worden bezet. “Wij willen vrouwen inspireren ons te vergezellen in deze industrie, in te stappen, te blijven en naar senior posities door te groeien”, aldus Jansen Verplanke en De Kreij.

Realistisch zijn beiden bij dat alles ook. “Dat we die man-vrouw verhouding van 50/50 – zoals elders in de maatschappij wél bestaat – niet gaan halen, weten we natuurlijk wel”, zegt Cilian Jansen Verplanke. “Maar misschien 70/30 of zelfs 60/40? Feit anno nu in het Nederlandse PE-landschap is óók dat 95 procent van firma’s met minder dan vijf mensen male only zijn. Bij grotere kantoren, met meer dan tien medewerkers, is dat percentage 21 procent. Kijk, dáár kun je de verandering dus maken!”

‘Rolmodellen kunnen heel belangrijk zijn’
Het rapport van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en Level 20 komt met een aantal aanbevelingen voor de PE- en VC-industrie. ‘Actief en gericht naar buiten treden om vrouwen in alles fases van hun carrière te informeren en enthousiasmeren voor een loopbaan in de sector. Rolmodellen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.’ 

‘Om genderdiversiteit in mid- en senior functies te vergroten, zouden acties gericht kunnen zijn op het behoud, de ontwikkeling en doorstroom van junior vrouwen. Dat kan door een cultuur te creëren waarin vrouwen zich welkom en thuis voelen en door begeleiding in persoonlijke en professionele ontwikkeling te bieden.’ ‘Nieuwe participatiemaatschappijen worden veelal gestart door twee of drie mannelijke vrienden of oud-collega’s en blijven vaak klein. Acties kunnen erop gericht zijn vrouwen te stimuleren participatiemaatschappijen op te zetten.’

Persoonlijke tips hebben de in PE gelouterde Ellen de Kreij en Cilian Jansen Verplanke zelf ook voor vrouwen die een baan in de branche overwegen. “Een man die op de gang de CEO tegen het lijf loopt, zet zichzelf vaker in die korte periode tegenover hem echt neer”, aldus Ellen de Kreij. “‘Ik heb dit en dit gedaan, dat en dat bereikt’. Een vrouw die diezelfde CEO op diezelfde gang tegenkomt vraagt al snel: ‘Hoe gaat het nou met jou’? Een korte pitch over je prestaties is niet iets om ongemakkelijk over te zijn, het is een goeie manier om jezelf een boost te geven.’ 

“In private equity gaat je betrokkenheid 24/7 door, een deal is natuurlijk een deal, maar je kunt vaak wél je eigen uren indelen”, aldus Jansen Verplanke. “Ik ken vrouwen die de industrie hebben verlaten, puur omdat ze geen mentor hadden om daarmee hun ervaringen te delen en deze naar waarde te plaatsen. Als Eva, ik noem maar een naam, in een meeting oppert dat een bedrijf naar Duitsland zou moeten en er volgt slechts stilte… Terwijl als Wim even later exact hetzelfde oreert er volmondig wordt gereageerd met: ‘Ja, heel goed idee van je Wim!’ Daar en dan kan zo’n mentorship wonderen verrichten.” 

Meer vrouwen werkzaam in private equity en venture capital
In 2022 waren 249 vrouwelijke investment professionals werkzaam in private equity, venture capital, corporate venture capital en bij regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Dit zijn er 56 meer dan in 2021, een stijging van vijftien naar zeventien procent. In 2022 werkten in totaal 1472 investment professionals in de industrie, man en vrouw. Een toename van 192, ten opzichte van 2021. Van die toename was 29 procent (56 van de 192) vrouw.

Vertaald naar private equity: in 2022 waren 88 van de 747 investment professionals in PE vrouw, in 2021 was die verhouding 68 van de 691, het percentage vrouwen steeg hiermee van tien naar twaalf procent. Van de toename van 56 mensen, was 36 procent vrouw. Bij de grote PE firma’s bedroeg dat percentage zelfs 76 procent (zestien van de 21 nieuwkomers daar, was vrouw). 

Vertaald naar venture capital: in 2022 waren 88 van de 447 investment professionals in VC vrouw. Een jaar eerder was die verhouding 65 van de 365. Het percentage vrouwen steeg hiermee van achttien naar twintig procent. Van de toename van 82 mensen, was 28 procent vrouw. VC loopt voor op PE als het gaat om het percentage vrouwen (twintig procent versus twaalf procent).

Vertaald naar regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) en corporate venture capital (CVC): het aantal vrouwen is hier consistent relatief hoog. In 2022 was het percentage vrouwelijke investment professionals bij ROM’s 26 procent (in 2021 28 procent), bij CVC’s 27 procent (in 2021 24 procent). Behoud van vrouwen bij ROM’s en CVC’s verdient de focus. 

Junior versus senior: de groei van vrouwelijke investment professionals is vooral zichtbaar op junior niveau. Dat percentage steeg in private equity van zeventien procent in 2021 naar twintig procent vorig jaar. Bij senior vrouwelijke investment professionals in PE steeg het percentage van drie naar vier procent, nog steeds relatief laag. Het percentage junior vrouwelijke professionals in VC steeg van 29 procent in 2021 naar 38 procent in 2022. Bij senior vrouwelijke investment professionals in VC steeg het percentage van elf naar dertien procent.  
   
Mannen-teams: Het aantal teams met louter mannen neemt af. In 2021 had 57 procent van de 145 firma’s geen vrouwen in de investment teams. Vorig jaar daalde dat percentage naar 51 procent van de 145 teams.     

 

Gerelateerde artikelen