Venture capital: een schone slaapster die wacht op kus van investeerders

'Er is veel te weinig weinig risicodragend vermogen voor start-ups en scale-ups in Europa'.

CLEAR, de corporate-financeboutique die doorgaans focust op het vinden van groeigeld voor tech scale-ups en de begeleiding van renewable projects, houdt binnenkort een bijeenkomst waar venture-capitalbedrijven zich kunnen presenteren aan potentiële investeerders.

Hoognodig, volgens de organisatoren Laura Mendera en Willem-Jeroen Stevens, aangezien venture capital de laatste tijd moeite heeft fondsen te werven. “Dit is een goed instapmoment.”

2023 was een zwart jaar voor de venture-capitalindustrie. Volgens het McKinsey-rapport Global Private Markets stroomde slechts 98 miljard dollar naar VC-fondsen, bijna zestig procent minder dan in 2022 en het laagste niveau sinds 2016.

Er zijn diverse oorzaken van dat geringe aanbod aan venture capital, zeggen vertegenwoordigers van de venture-capitalbedrijven. Na de piek tijdens de coronacrisis – toen investeerders massaal toestroomden in de hoop te profiteren van een volgende digitaliseringsslag – hing een daling al in de lucht, zegt Wouter Volckaert, managing partner bij 6 Degrees Capital.


Wouter Volckaert, managing partner bij 6 Degrees Capital

Die daling zette al in maart 2023 in, zegt Marc Wesselink, oprichter en partner van Venturerock. Toen ging de Silicon Valley Bank failliet, tot dan toe een belangrijke partij in de Amerikaanse durfkapitaalindustrie.

Daar kwamen de toenemende geopolitiek spanningen, de aanhoudende problemen in de mondiale toeleveringsketens en natuurlijk de oplopende inflatie en rente bij. “Het leidde ertoe dat veel investeerders hun geld liquide hielden om bedrijven die ze in portefeuille hadden in geval van nood te kunnen ondersteunen”, aldus Wesselink.


Marc Wesselink, oprichter en partner van Venturerock

Self-fulfilling prophecy
“Dit leidde tot een ‘self-fulfilling prophecy’, een zelfvervullende voorspelling: de angst voor een naderende crisis leidde tot terughoudendheid in investeringen, wat de crisis verder versterkte” vervolgt Wesselink.

Door de geringe investeringsbereidheid daalde het aantal exits. En het aantal exits leidde tot minder liquiditeit en tot minder investeringen in Venture Capital fondsen, zoals Alain le Loux zegt, partner bij het Cottonwood Technology Fund.

“Na een exit wordt de opbrengt uit de verkoop van een onderneming vaak deels geherinvesteerd in venture capital. Als de exits uitblijven, dan blijft de herallocatie van de opbrengst uiteraard uit. Als dit mechanisme zich blijft herhalen, leidt dat tot een afnemende beschikbaarheid van venture capital.”


Alain le Loux, partner bij het Cottonwood Technology Fund

Sterke behoefte hebben aan groeigeld
Dat is de afgelopen anderhalf jaar gebeurd. In Europa is het zelfs zo langzamerhand een ernstig probleem dat er zo weinig risicodragend vermogen is voor start-ups en scale-ups, aldus corporate-financebedrijf CLEAR. Hier bekleedt venture capital van oudsher een minder vooraanstaande positie dan in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk – VC-investeringen zijn hier minder vanzelfsprekend, en investeerders die er wel mee bekend zijn vinden het vaak te riskant. Met als gevolg dat nogal wat veelbelovende Europese bedrijven ten onder gaan of in handen van investeerders elders (China of de VS, bijvoorbeeld) terechtkomen.

Tegelijkertijd zijn er volop kansen voor investeerders. Denk alleen al aan alle kansen die de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie of duurzame energie bieden, typisch sectoren waar start-ups en scale-ups zich op richten en waar investeerders van kunnen meeprofiteren.

En momenteel zijn de waarderingen laag, een indicatie dat de bedrijven in kwestie een sterke behoefte hebben aan groeigeld. Kortom: dit zou voor veel investeerders wel eens een goed instapmoment kunnen zijn.

Het koudwatervrees om venture capital lijkt ook al te verminderen. “Veel investment bankers denken dat in het derde kwartaal de geldstroom weer op gang komt”, zegt Le Loux. “Al zal het nog wel een jaar duren voordat het weer helemaal los gaat.” Tot dan is venture capital een schone slaapster die erop wacht om wakker te worden gekust door investeerders.

Bijeenkomst CLEAR
Vooruitlopend op dat herstel organiseert CLEAR een bijeenkomst waar venture-capitalbedrijven zich kunnen presenteren aan potentiële investeerders. Denk aan (oud-)ondernemers, family offices en corporates die via een venture-capitalfonds willen meedelen in opkomende bedrijven zonder deze direct helemaal over te nemen – dat kan eventueel later wel, bij bewezen succes.

Een goed initiatief, zegt Le Loux. “Het biedt ons een podium om meer inzicht te bieden in wat venture capital als beleggingscategorie inhoudt. Zelfs investeerders die bekend zijn met private equity blijken nog lang niet altijd te weten wat venture capital inhoudt. En ‘onbekend maakt onbemind’. Terwijl venture capital een waardevolle aanvulling kan zijn op een beleggingsportefeuille. Te meer daar je met venture capital vaak een hoog rendement op je investering kunt behalen. Zij het dat je geld wel lang onderweg is: niet een jaar of vijf, zoals in private equity gebruikelijk is, maar wel een jaar of tien. Zeker als het gaat om investeringen in sectoren zoals die waar wij ons richten. Wij investeren vooral in deep tech-bedrijven die hardware-gerelateerd zijn in sectoren zoals fotonica, robotica, de chipindustrie, medische apparatuur en schone energie. Vaak gaat het om investeringen in start-ups die nog geen omzet generen maar alleen gepatenteerde uitvindingen hebben.”

Ook Wesselink is enthousiast. “Evenementen zoals dit bieden ons de kans om investeerders aan te trekken die echt waarde kunnen toevoegen aan bedrijven.” Om dat type investeerders zit de ‘investeringscoöperatie’ Venturerock te springen: “Investeerders die niet alleen geld op een bedrijf zetten alsof ze roulette spelen, maar die bedrijven ook kunnen ondersteunen in de vroege fase van idee tot de eerste marktontwikkeling voor de Series A-financieringsronde.” Die ondersteuning kan op allerlei manieren: door advies te verlenen, bijvoorbeeld, of door de startende ondernemers in contact te brengen met voor hen interessante partijen.

Volckaert ziet de bijeenkomst vooral als een mogelijkheid om in contact te komen met Nederlandse investeerders hoewel 6 Degrees Capital hier geen filiaal heeft. “Wij hebben graag een ‘gevarieerde basis aan investeerders’, waaronder ook Nederlandse. Zij kunnen met hun netwerk helpen de deuren in Nederland te openen voor bedrijven waarin wij deelnemen.”

En natuurlijk hoopt hij ook op hun financiële bijdrage, maar hij vertrouwt erop dat het daarmee wel goed komt. In elk geval is de malaise die zich in de afgelopen maanden in de sector heeft laten gelden aan 6 Degrees Capital voorbijgegaan. “Wij hebben onlangs een derde fonds geopend, en dat loopt sneller vol dan de eerste twee. We zitten na enkele maanden al op tachtig miljoen aan toegezegd kapitaal, terwijl we 150 miljoen willen ophalen. Dat gaat wel lukken.”

‘Accelerating the tech future’ wordt op 30 mei van 15.30 – 18.30 uur gehouden op een nog nader bekend te maken locatie in Amsterdam. Aanmelden kan door een mail te sturen naar events@clearcf.com

Lees ook: Job Andreoli (Nyenrode): ‘De toekomst van financiële markten is privaat’

Gerelateerde artikelen