EU-parlement wil noodplan bij uitblijven begrotingsakkoord

Het Europees Parlement hoopt hiermee abrupte verstoringen te voorkomen.

Het Europees Parlement wil dat er een noodplan komt voor het geval het niet lukt de meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 voor eind dit jaar rond te krijgen. De Europese Commissie moet daarom tegen 15 juni met een voorstel komen om te voorkomen dat de geldstroom naar onder meer regio’s, universiteiten, boeren en bedrijven volgend jaar stokt, eist een ruime meerderheid van het parlement.

De financiering van veel EU-programma’s loopt op 31 december af, en als er geen nieuwe begroting is dreigen subsidies voor allerlei ontvangers te stoppen. Het noodplan moet ervoor zorgen dat er geen abrupte verstoringen optreden en de geldkraan open blijft, rekening houdend met de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis.

Het lukte de EU-regeringsleiders in februari niet overeenstemming te vinden over het zogeheten meerjarig financieel kader (MFK). Nederland en enkele andere landen willen niet dat de meerjarenbegroting hoger wordt dan 1 procent van het totale Europese inkomen. De Europese Commissie kwam eerder met een compromisvoorstel om het op te hogen tot 1,07 procent.

Vanwege de ontwrichtende effecten van de epidemie gaven de lidstaten de commissie vorige maand de opdracht met een aangepast voorstel te komen, waarbij de begroting als basis dient voor een grootschalig herstelfonds van mogelijk een biljoen euro. Dat voorstel volgt binnenkort. Met name de lidstaten in het zuiden van Europa willen dat hun economie met giften uit dit ‘Recovery Fund' weer op de rails wordt gezet, maar onder meer Nederland staat erop dat dit gebeurt via leningen.

Gezien de meningsverschillen ligt het niet in de verwachting dat er een snel akkoord komt. Vandaar de oproep voor een noodplan. De Europese Commissie moet daar gehoor aan geven, of het parlement ervan overtuigen dat er goede redenen zijn om ervan af te zien.

(ANP)

Gerelateerde artikelen