ESG, van afvinkoefening naar waardecreatie

Met nieuwe wetgeving voor ESG in aantocht is de tijd van vrijblijvendheid nu echt voorbij.

Door Iris Bodenmann 

Tot voor kort was ESG vooral het speelveld van grote, veelal beursgenoteerde bedrijven en overheden, maar die tijd is voorbij. Niet alleen in Europa, maar zelfs in de Verenigde Staten als gevolg van de klimaatmiljarden die Biden aan bedrijven uitdeelt. De meerderheid van de private equity (PE) firma’s geeft aan ESG-aspecten mee te wegen bij hun M&A-beslissingen. Toch benaderen veel firma’s ESG nog steeds als een afvinkoefening. Met nieuwe wetgeving in aantocht is de tijd van vrijblijvendheid echter voorbij. Ook voor de PE-sector geldt dat ESG niet langer hobby is, maar realiteit.  

De uitdaging van het kwantificeren en waarderen van ESG-factoren 
Hoewel de meerderheid van de PE-firma’s ESG beschouwt als een kans om waarde toe te voegen aan portfoliobedrijven, worstelen ze met de integratie van ESG-factoren in de due diligence-fase. Een van de uitdagingen waar onze klanten tegenaan lopen is het kwantificeren en waarderen van ESG-factoren.  Wat zijn de kosten om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs of andere duurzaamheidsdoelen? En hoe gaan nieuwe wetgeving en klanten de vraag naar producten en diensten beïnvloeden? 

ESG-specialisten en de financiële wereld moeten elkaars taal leren spreken 
Een andere hindernis is dat het integreren van ESG in de due diligence-fase tijd kost en de meerwaarde niet altijd helder is. Verder is de vereiste expertise voor het herkennen van ESG-risico’s- en kansen vaak nog niet in huis. Deal teams weten vaak niet hoe ze om moeten gaan met ESG-factoren, anders dan een red flag excercise. Hoewel dit de basis is, is kwantificering de volgende stap om integratie in de financiële modellen mogelijk te maken. Daarom is het essentieel dat specialisten worden aangetrokken die in staat zijn een brug te bouwen tussen ESG en de financiële wereld. Niet alleen om risico’s en kansen te herkennen, maar ook om aan opkomende wetgeving te voldoen. 

Groen, groener, groenst – EU Taxonomie 
PE-firma’s zijn onderworpen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die regels vaststelt voor de fondsen die zij als (licht of donker) groen kunnen classificeren. Aan de SFDR zijn aanzienlijke datavereisten verbonden. Voor PE-fondsen met ambities om artikel 8 of artikel 9 te worden, is het efficiënter om die gegevensverzameling in te bedden in het due diligence-proces. Ook om te begrijpen of bedrijven voldoen of kunnen voldoen aan de duurzame beleggingsdefinities. Sommige Limited Partners (PE-investeerders), zoals pensioenfondsen, hebben ook SFDR-disclosure nodig voor hun eigen rapportage. Dit is in het algemeen – naast regelgeving natuurlijk – een belangrijke drijfveer voor PE's om groener te worden.  

Sinds de inwerkingtreding van de SFDR bestaat een zekere mate van onduidelijkheid over de reikwijdte van artikel 8 (promoten van duurzaamheidskarakteristieken) en artikel 9 (duidelijk duurzaamheidsdoel). De EU Taxonomie brengt daar in de toekomst mogelijk verandering in. Aangezien PE-firma’s ook onder deze verordening vallen zullen zij rekening moeten houden met aanvullende rapportage-eisen. Zo wordt het verplicht om te vermelden welke percentages van de beleggingen voldoen aan duurzame criteria. We zien dat PE-firma’s hiermee al rekening houden bij hun transacties en dit steeds meer hun besluitvormingsproces beïnvloedt. 

Naar een gelijk speelveld 
Met de komst van de EU Taxonomie, de CSRD, en de verwachtte CSDD Directive gaat de komende jaren veel veranderen. Volgens Barend van Bergen, Partner Strategy and Transactions bij EY, gaan we naar een gelijk speelveld voor publiek en privaat kapitaal. “PE-firma’s en hun deelnemingen zullen de komende jaren moeten gaan voldoen aan de Europese regelgeving en de eisen van kapitaalverschaffers. De voorlopers zullen verder gaan en ESG in het hele dealproces integreren, waardoor ze beter in staat zijn om risico’s te beheersen en waarde te creëren.” 

De mate waarin ESG verankerd is in het dealproces verschilt momenteel sterk. Sommige partijen in de sector lijken de meerwaarde volledig te onderkennen, terwijl velen ESG nog steeds als een afvinkoefening zien. De laatste categorie loopt het risico dat het hen net zo vergaat als de bedrijven die in de laatste decennia de opkomst van het internet negeerden. Ook voor de PE-sector geldt: the game is on.  

Iris Bodenmann is ESG Due Diligence Leader bij EY-Parthenon
 

Gerelateerde artikelen